de geboorte van een stad

3 augustus, 2017

de geboorte van een stad

De geboorte van een stad.   In onze omgeving waren de heren van Herpen de baas. Omstreeks 1150 gaat het huis via vererving over naar de heren van Cuijk. Zij gaven in 1191 het gebied aan de hertog van Brabant onder de voorwaarde, dat zij het gebied in leen kregen met erfopvolging in zowel                  Afb. 10        mannelijke als vrouwelijke lijn. In de 14e eeuw komt het gebied in handen van het geslacht Van Valkenburg. Door de bedijking is de Maas meer en meer een verkeersweg geworden voor handelaren. Ook de aan de IJssel gelegen Hanzesteden met hun handelscontacten tot in de Oostzee hebben hun uitstraling tot op de Maas. Walraven van Valkenburg ziet daarin zijn kans: tol heffen op de Maas. Om die tolheffing beter te controleren verhuisde hij zijn kasteel van Herpen naar Ravenstein. Ravenstein werd geboren (1360).                          Afb. 11.   Het kasteel trok mensen aan, die veiligheid en werk zochten. Daarmee groeide bij het kasteel een nederzetting die al in 1380 stadsrechten kreeg van de leenheer,…

Lees meer

herpen

3 augustus, 2017

De geboorte van een stad.   In onze omgeving waren de heren van Herpen de baas. Omstreeks 1150 gaat het huis via vererving over naar de heren van Cuijk. Zij gaven in 1191 het gebied aan de hertog van Brabant onder de voorwaarde, dat zij het gebied in leen kregen met erfopvolging in zowel           …

Lees meer

test

6 november, 2017