Archeologische Werkgroep Ravenstein

Sinds 1999 heeft Heemkundekring Land van Ravenstein een actieve archeologische werkgroep, AWR. We zijn nu met 8 leden en we komen een keer per maand bij elkaar om te bespreken wat er zich op archeologisch gebied afspeelt in ons ‘werkgebied’, de voormalige gemeente Ravenstein. Sinds de oprichting van de werkgroep zijn we al bij veel projecten betrokken geweest, o.a.: bodemsanering van het Meulemansterrein in Ravenstein met BAAC, verkennend onderzoek door het ADC in Herpen aan de Wilgendaal 1, een grote opgraving van Wilgendaal 2 door Archol, de bodemsanering van de grond rond het leerlooiershuisje in Ravenstein en vorig jaar de opgraving aan de Kasteelse Plaats in Ravenstein.

2015-12-14 15_14_59-Start

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen in wetgeving geweest m.b.t. de archeologie. De rol die amateurarcheologen mogen spelen is drastisch ingeperkt. Zowel professionals als amateurs zien daar grote nadelen in. Plaatselijke amateurs zijn meestal goed op de hoogte van hun eigen omgeving en worden makkelijker aangesproken over toevallige vondsten van bewoners. Onze werkgroep probeert om binnen de grenzen van de wet een goede invulling te geven aan onze hobby.

Hoewel onze aandacht vooral uitgaat naar het gebied van de voormalige gemeente Ravenstein, zijn we ons er wel van bewust dat we op archeologisch gebied deel uitmaken van een groter geheel. In de regio zijn meer partijen actief bezig met archeologie en daar houden we intensief contact mee, o.a. het Maaskantproject van de universiteit Leiden, AWN afdeling Nijmegen, projecten in Uden en Oss en SAM (stg. Archeologie Maasland).

Naast het veldwerk verzamelen we ook alles wat gepubliceerd is in kranten, rapporten, boeken, foto’s, films en geschriften over ‘ons’ gebied, zowel archeologisch als geschiedkundig. We proberen bij iedere opgraving aanwezig te zijn en zoveel mogelijk documentatie te verzamelen. We hebben tentoonstellingen ingericht, artikelen geschreven in het clubblad en leveren ook verslagen aan op deze website.