Boek over geschiedenis van Ravenstein

De Heemkundekring Land van Ravenstein publiceert een boek over de geschiedenis van de stad Ravenstein.
In Ravenstein 1360-2020 zijn d
e hoofdlijnen van de Ravensteinse geschiedenis voor het eerst in samenhang beschreven.

 

Ravenstein heeft een bijzondere geschiedenis. Het was vierhonderd jaar Duits bezit, vestingstad en hoofdstad van een heerlijkheid. En ook centrum van een gebied met godsdienstvrijheid waar kloosters werden gesticht en de jezuïeten de kerk en een Latijnse school bemanden. Die bijzondere status raakte de stad kwijt in de negentiende eeuw.

Het werd een plattelandsstadje waar zich na 1850 middelgrote bedrijven vestigden en dat aansluiting kreeg op een spoorlijn. Zo kreeg het weer meer aanzien. Vanaf 1923 werd de stad zelfs de hoofdplaats van een fusiegemeente. Ravenstein was ook een katholiek bolwerk en een centrum van onderwijs. In de 20e eeuw was het korte tijd een industriestad en kwamen er woonwijken buiten de stadsgracht. De stadsvernieuwing en restauratie van huizen maakten Ravenstein in de laatste decennia tot een decor waarin toeristen graag flaneren.

Het boek gaat over de inwoners van toen en nu, schippers, notabelen, over werknemers van Ravo en Meulemans, ondernemers en winkeliers, priesters en onderwijzers, over verenigingen en vrijetijdsbesteding. De oudste inwoners vertellen over het dagelijks leven in hun jeugd.

Verkoop

Ravenstein 1360-2020 is te koop voor € 30. Leden van de Heemkundekring Land van Ravenstein en van de KBO krijgen een korting van € 5 op de verkoopprijs.

Het boek is te bestellen door overmaking van het bedrag (€ 30/€ 25) op bankrekening NL 71 RABO 0143102974 van de Heemkundekring Ravenstein (onder vermelding van adres en nummer ledenpas KBO). Het boek wordt daarna gratis thuisbezorgd in Ravenstein en naaste omgeving (gemeente Oss). De verzendkosten voor adressen buiten de gemeente Oss bedragen € 3. Het totaalbedrag wordt dan € 33/28.

Het boek is te koop bij bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein, tijdelijk gevestigd hoek Peperstraat/Middelstraat, open op zaterdag en zondag van 12-16 uur. 
Het is ook te koop bij boekhandel Derijks in Oss. Kan ook telefonisch (0412-622431) of via de website (www.derijksoss.nl).