30.Het Rijke Roomse Leven.

E nieuws november 2017
Volle zaal voor Henk Buijks
Een volle zaal luisterde op 24 oktober geboeid naar de lezing van Henk Buijks over de Maas als vriend en vijand. Buijks deed zijn verhaal aan de hand van tientallen
E nieuws november 2017
Volle zaal voor Henk Buijks
Een volle zaal luisterde op 24 oktober geboeid naar de lezing van Henk Buijks over de Maas als vriend en vijand. Buijks deed zijn verhaal aan de hand van tientallen
E nieuws oktober 2017
24 oktober: De Maas als vriend en vijand
De Heemkundekring organiseert op dinsdag 24 oktober een lezing over De Maas als vriend en vijand, door Henk Buijks. Aanleiding is een nieuw wandel- en fietsroute
51.Nawoord en extra informatie
Nawoord.

In 2007 werd de Nederlandse canon gepresenteerd. Al snel daarna waren er veelbetekenende reacties op de Nederlandse canon. Ook de gemeente Oss koos voor het bewaren van de Osse
 
Venster 30

 De in de 19e eeuw begonnen emancipatie van de katholieken (zie venster 20) werd in het begin van de twintigste eeuw steeds duidelijker zichtbaar. Nieuwe organisaties bloeiden als nooit tevoren. Niet alleen het bloeiende kloosterleven zette het katholieke zuiden op de Nederlandse kaart. Ook enkele nieuwe bedrijven kregen internationale allure zoals gloeilampenfabriek Philips. Het bedrijf maakte dankbaar gebruik van het enorme arbeidersaanbod in Brabant. De vele kinderen uit de grote katholieke gezinnen konden niet allemaal in de traditionele landbouw emplooi vinden. De landbouw was zelfs voorzichtig begonnen met mechanisering waardoor er juist minder boerenknechten en boerenmeiden nodig waren.

De kerk had er zo zijn voordeel van. Het werd een traditie om de tweede zoon tot priester op te leiden of in te laten treden in het klooster. De kerk kreeg mede daardoor een nog belangrijkere rol in de samenleving. Tegelijkertijd leefde het verenigingsleven helemaal op. Overal werden voetbalclubs, muziekverenigingen, beroepsorganisaties en dergelijke opgericht. Op die manier probeerde men ook de wind uit de zeilen te nemen van de “goddeloze” socialisten. In het kielzog van deze ontwikkelingen zien we ook een opleving van georganiseerde bedevaarten.

In Ravenstein en omgeving werd in 1888 de “Broederschap Bedevaart Kevelaer Ravenstein en Omstreken” opgericht. In augustus van dat jaar werd de eerste tweedaagse bedevaart naar Kevelaer (Duitsland) georganiseerd (afb. 52.). Opvallend is dat plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders en werkgevers in de organisatie plaats hebben genomen. Met name leerlooier en schoenfabrikant Ignaat Suermondt toont zijn katholieke overtuiging. Hij gaat zelfs zover dat hij de werkweek samen met zijn werknemers afsluit bij het Heilig Hart beeld in zijn bedrijf. Werknemers, die deze ceremonie niet willen bijwonen moeten een halfuur langer doorwerken…

afbeelding 52

De bedevaart bestond uit een processie met bruidjes, vaandels en fanfare door de straten van Kevelaer. Het hoogtepunt was de door een eigen priester opgedragen heilige mis in de Mariakapel. Na twee vrome dagen ging men per trein weer huiswaarts. In de vijftiger jaren werd de tweedaagse treinreis vervangen door een eendaagse busreis.

Tot op de dag van vandaag wordt de bedevaart gehouden. Alleen tijdens en rondom de twee wereldoorlogen lag de bedevaart stil.