16e Eeuw

Eerste vestingwerken

Vestingwerken van 1509 (Schets stichting Vestingwerken Ravenstein)
Vestingwerken van 1509 (Schets stichting Vestingwerken Ravenstein)

1509     Begin aanleg bolwerken  en rondelen. 1526    Philips van Kleef maakt testament op met vermelding dat stad en kasteel zijn versterkt.   Vestingwerken geslecht 1543    Tractaat van Venlo. Karel V en de nieuwe Hertog van Gelre besluiten dat de vestingwerken van Ravenstein moeten worden geslecht. Rondelen overleven als waterkering. Ook de stadspoorten blijven behouden. 1571    Tijdens de eerste synode van het bisdom ’s-Hertogenbosch is er sprake van een parochiekerk te Ravenstein.