17e Eeuw

Stadsbrand

historie%20plattegrond
plattegrond Ravenstein omstreeks 1650

1606    Stadsbrand op 10 juni. Het kasteel en één stenen huis blijven over. De afgebrande slotkapel wordt vervangen door de Maria Geboortekerk. Wederopbouw met uitbreiding naar het oosten en het zuiden.

 

Keurvorsten van Brandenburg

1609    Einde Kleefse regeerperiode na 212 jaar. Nieuwe heerser: Johan Sigismund, Keurvorst van Brandenburg.

1616    De zoon van Johan Sigismund, Georg Wilhelm van Brandenburg leent bij de Staten van Holland 100.000 thaler: ‘Hoefijzeren Schuld’ naar de ontvanger-generaal Peter Hoefijzer.

 

Nieuwe vestingwerken

1621    In ruil voor de ‘Hoefijzeren Schuld’ wordt in Ravenstein een garnizoen met soldaten van de Republiek (Staatse troepen) ingekwartierd. Vestingwerken aangelegd door de Staatse Troepen.

1622    De katholieke kerk wordt gewelddadig ingenomen: beeldenstorm. De Bossche Bisschop Ophovius dwingt via de Hertog van Neuburg teruggave af.

1629    ‘s-Hertogenbosch ingenomen door de het Staatse leger onder leiding van Frederik Hendrik.

 

Heren van Neuburg

1631    Hertog Wolfgang Wilhelm von Neuburg wordt Heer van Ravenstein.

1631    Staatse troepen vertrekken uit Ravenstein.

Pestepidemie; de kapel van Sint Antonius en Sint Rochus in Deursen is als gevolg daarvan nog steeds een bedevaartsoord.

De Bossche Bisschop Michael Ophovius wordt feestelijk ontvangen in Ravenstein, onder luid geschut van het St.Jansgilde.

 

Jezuïeten naar Ravenstein

1634     Jezuïeten uit Duitsland komen naar Ravenstein.

1635    Staatse troepen keren terug, op grond van de Hoefijzeren Schuld, om de stad te versterken. De Spanjaarden hebben Gennep veroverd.

1636   Pater Closs wordt benoemd tot eerste Jezuïetenpastoor. De paters vestigen zich rechts naast de huidige pastorie. De pastorietuin krijgt de naam ‘Paterskuilen’.

 

Bouw Hervormde kerk

1639    Bouw van de Nederlands Hervormde Kerk. Stijl: gotiek (archaïsch).

1641    De Nederlands Hervormde Kerk is gereed.

1643    In januari breekt de Maasdijk door. Dat leidt tot een grote watersnoodramp.

Vrije heerlijkheid

1648    Vrede van Munster; einde 80-jarige oorlog.

De Republiek vindt dat Ravenstein deel uitmaakt van de Meierij en wil Ravenstein annexeren om ‘paapse vrijpostigheden’ te lijf te gaan. Ravenstein en Megen blijven echter vrije heerlijkheden met vrijheid van godsdienst.

1657    Ravenstein wordt na vijf eeuwen als leengoed losgemaakt van Brabant.

1660    Hoornwerken aangelegd; dubbel bastion om afstand vijandelijk geschut te vergroten.

1667    Philip Wilhelm van Neuburg brengt Ravenstein terug onder de jurisdictie van de Bisschop van Luik.

 

Vestingwerken gesloopt

1672    Op bevel van het Franse leger van Lodewijk XIV vestingwerken gesloopt. Landpoort verdwijnt.

1690    Johan Wilhelm van Neuburg volgt Philip Wilhelm op.

 

De Zwartmakers

1692    Oud-soldaten en huurlingen verenigen zich in bendes zoals de ‘Bokkenrijders’ in Limburg en de ‘Zwartmakers’ in Brabant en Gelderland.

1694    De ‘Zwartmaker’ Jacobus Van der Schlossen aangehouden in Uden, opgesloten in kasteelkerker. Op 20 juli terechtgesteld.

1695    Op 6 augustus bezoeken landsheer Johan Wilhelm van Neuburg en zijn vrouw Ravenstein.