Bibliotheek van de Heemkundekring Land van Ravenstein – Oude versie

Dit is een voorlopige inventarisatie van alle boeken en tijdschriften welke in het bezit zijn (of waren) van de Heemkundekring

Onderwerp    Code Boek Artikel Schrijver Tijdschrift + jaargang Opmerking
Algemeen            
  BA-0001 Regesten op het vredesgerecht; Kanton R’stein   Genealogische werkgroep Land van Cuijk   2 exempl.
  BA-0002 De grensgebieden in het oosten van NB. 1200-1795   GF van der Ree-Scholtens   2 exempl.
  BA-0003 Hoe schrijf ik mijn brieven   W. Blom    
  BA-0004 De Vijf Gebooi   W. Brands   Schaijk 1975 
  BA-0005 Al het merkwaardige in bonte afwisseling   C. de Bont / Brabants Heem   Historische geografieWaalre 1993 
  BA-0006 Historische kaart van Noord-Brabant1795   W. van Ham e.a.   ’s Hertogenbosch 1980
  BA-0007 Erfstukken uit ons verleden   Dr. A. Blonk e.a.   Groningen 1958
  BA-0008 De Vrede van Munster 1648   Dr. S. Groenveld e.a.   Studiedagen 1998
  BA-0009 Oude beschavingen in de Lage Landen   R. Borman   Amsterdam 1980
  BA-0010 Organisatie en indeling van de Kempen   Brabants Heem   Politiek en religieus.Hapert 19812 exempl.
  BA-0011 Rivierenland   J. van de Kam   Amsterdam 1975
  BA-0012 Holland   B. van Loo   Kamer van Koophandel Utrecht
  BA-0013 Lage landen, Hoge sprongen   J. van der Lans e.a.   Nederland 1898-1998; n.a.v. 100 jr Rabobank
  BA-0014 Leve de koning; Lodewijk Napoleon   H. van den Eeden   Heusden 2009
  BA-0015 Veldnamen als historische bron   H. Beijers e.a.   ’s Hertogembosch 1991
  BA-0016 40 jr K.V.O. Geffen   K.V.O. Geffen   Geffen 1992
  BA-0017 Budel, Budel-Schoot in oude ansichten   C.G.J. Hendrix e.a.   Zaltbommel 1987fotoboekje
  BA-0018 BSG Blijvend in beweging (studentengilde)   BSG   Wageningen 1996
  BA-0019 Bokhoven, heerlijkheid aan de Maas   J. Damen   Waalwijk 1982
  BA-0020 Schoolatlas der vaderlandse geschiedenis   A.L. de Bont   Groningen 1957
  BA-0021 West-Brabant; cultuurhistorisch onderzoek   J. Renes   Waalre 1985
  BA-0022 Geschiedenis van N-Br deel 1   Dr. H.F.J. van den Eerenbeemt   Amsterdam 1997
  BA-0023 Geschiedenis van N-Br deel 2   Dr. H.F.J. van den Eerenbeemt   Amsterdam 1997
  BA-0024 Geschiedenis van N-Br deel 3   Dr. H.F.J. van den Eerenbeemt   Amsterdam 1997
  BA-0025 Glossarium; ambt. Woordenboek 1222 – 1807 deel 1   E.J. van Emstede   Deurne ca 1987
  BA-0026 Glossarium; ambt. Woordenboek 1222 – 1807 deel 2   E.J. van Emstede   Deurne ca 1987
  BA-0027 Glossarium; ambt. Woordenboek 1222 – 1807 deel 3   E.J. van Emstede   Deurne ca 1987
  BA-0028 Glossarium; ambt. Woordenboek 1222 – 1807 deel 4   E.J. van Emstede   Deurne ca 1987
  BA-0029 Oorkondeboek van N-Br. Tot 1312 deel 1   Dr H.P.H. Camps   ‘s Gravenhage 1979
  BA-0030 Oorkondeboek van N-Br. Tot 1312 deel 2   Dr H.P.H. Camps   ‘s Gravenhage 1979
  BA-0031 De ontginning van Nederland   S Hendrikx   Utrecht 1998
  BA-0032 Het Nederlandse  Landschap   Dr. J.T.P. Bijhouwer   Amsterdam ca 1970
  BA-0033 Erfgoed van Nederland   Reader’s Digest   Brussel ca 1985
  BA-0034 Op zoek naar het alledaagse Vaderland   A.F. Manning   Amsterdam 1975
  BA-0035 De Nederlandse landschappen   M.F Morzer Bruijns   Utrecht 19792 exempl.
  BA-0036 Historische platenboek der Alg Geschiedenis.   M.G. de Boer e.a.   Leiden 1920
  BA-0037 Aardrijkskundige platen-atlas   P.H van Moerkerken e.a.   Amsterdam 1908
  BA-0038 Groote Platen-atlas   M.G. de Boer e.a.   Leiden 1919
  BA-0039 Ons eigen land; atlas van Nederland   W Bakker e.a.   Zeist
  BA-0040 Kleine schoolatlas der gehele wereld   P.R. Bos e.a.   Groningen 1968
  BA-0041 Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden   Dr H.P.H. Jansen   Utrecht 1965
  BA-0042 Rapport Club van Rome   D Meadows   Utrecht 1972
  BA-0043 Eenheid en scheiding; De Ned. 1477-1813   Dr. L.J. Rogier   Utrecht 1952
  BA-0044 Het maatsch. kontrakt…   J-J Rousseau   Utrecht 1977
  BA-0045 Historische lectuur;Nieuwe geschiedenis   Dr M.G. de Boer e.a.   Groningen 1930
  BA-0046 Campagne’s Duits woordenboek   J Snijder e.a.   ’s Hertogenbosch 1918
  BA-0047 Gegoede Ingezetenen;Adel op de Veluwe 1650-1830   S.W. Verstegen   Arnhem 1990
  BA-0048 De oude maten en gewichten   J.M. Verhoef   Amsterdam 1983
  BA-0049 P.N.E.M. mensen en spanningen   J.F.E. Bläsing   Leiden 1992
  BA-0050 De katholieke encyclopedie (24 delen)    Uitgersmij Joost vd Vondel   Amsterdam 1937
  BA-0051 Haarlemmermeer in grootvaders tijd   W Slob   Den Haag 1975
  BA-0052 Dansen rond de vrijheidsboom   J Rosendaal e.a.   ’s Hertogenbosch 1993
  BA-0053 Enkhuizer woordenboek   Sj Spoelstra   Amsterdam 1983
  BA-0054 De polder Oostzaan   J.J. Schilder e.a.   Oostzaan 1979
  BA-0055 Nat & Droog; Nederl. met andere ogen bekeken   G Bendeler e.a.   Amsterdam 1998
             
             
      Heemkundekring   Hist. Nieuwsblad jrg 20 nr 2  
      Ravenstein   BC/BL jrg 58 nr 9/10  
             
Archeologie            
  BAr-0001 Nooit kwamen zij weerom   M.D. de Weerd e.a.   Lunteren 1988
  BAr-0002 Bouwhistorische en Archeologische kroniek   T Hoekstra e.a.   Utrecht 1982
  BAr-0003 Terminologie vestingwerken   diversen   Utrecht 1999
  BA-0015 Veldnamen als historische bron   H. Beijers e.a.   ’s Hertogembosch 1991
  BA-0031 De ontginning van Nederland   S Hendrikx   Utrecht 1998
  BHe-0007 Lezen in Brabantse bronnen   A. van der Veen e.a.   ’s Hertogenbosch 1989
      Bakstenen   Brabants Heem jrg 48 nr 1  
      Vondst Herpen 1989   Brabants Heem jrg 43 nr 3/4  
             
Bedrijven/Industrie            
  BB-0001 Een Bosch-Dortse Scheepsrederij voor Oost-Indie.   Brabants HeemH. van den Eerenbeemt   Eindhoven 1957
  BB-0002 Levensbericht van een mulder   G Fortgens en H Sluijters   t.g.v. 100 jaar Meulemans
  BB-0003 De leerindustrie in Ravenstein   Stichting leerlooierij Suermondt    
  BB-0004 Van buitenpost naar PTT hoofdpost   T Langenhuyzen   Oss 1989
  BB-0005 De Badhoeve; Mr. J.P. Amerstfoordt   W. Slob   Hoofddorp 2000
  BB-0006 Werken, werken, werken;gastar-beiders   I Strouken e.a.   Utrecht 2006
  BB-0007 Ge waart mar arbeider; textiel.   J. Commandeur e.a.   Tilburg 1981
  BB-0008 De arbeidende klasse in Ned. 1813-1870   Dr. I.J. Brugmans   Utrecht 1958
  BB-0009 Gedenkschrift bij 25 jr CHV       ’s Hertogenbosch 1936
  BB-0010 Het oude licht   A van de Linde   Eindhoven 1980
  BB-0011 Maas en munt   H.H.E. Wouters   Heerlen 1984
  BB-0012 Een moderne plannings benadering   G.M. Wortman   ’s Gravenhage 1980
  BB-0013 Zij telt voor twee; vrouwenarbeid in NBr.   A van de Veen   ’s Hertogenbosch 1989
  BA-0013 Lage landen, Hoge sprongen   J. van der Lans e.a.   Nederland 1898-1998; n.a.v. 100 jr Rabobank
  BBo-0037 Het coöperatief alternatief; 100jr Rabobank   K Sluyterman e.a.   Den Haag 1998
             
    Meulemans       Stadsarchief Oss:Kasboek 1900-01Kasboek 1926-29
             
Biografiën            
             
  BBi-0001 Donders’goed   Diversen.   Diverse reactie t.g.v. 25 jr pastoor J Donders. 1993
  BBi-0002 Katharina van Kleef 1417-1476   R Priem e.a.   Nijmegen 2009
  BBi-0003 Johannes Vriezekolk   M van den Brekel-van Dooren    
  BBi-0004 De Van Ophovens en Jaegers als ontginners   S. Hoeymakers   Elsendorp 1984
  BBi-0005 Het geslacht Van Cuijk   G Graat   Historisch overzicht
  BBi-0006 Memoires van Jef Wintermans   Drs. B. Bierkens   Eindhoven 20002 exempl.
  BBi-0007 Heldenrol voor burgemeester L de Bourbon   Drs. W. den Ridder   Amsterdam 1999
  BBi-0008 Twaalf Kapucijnen   C ’t Hoen e.a.   ’s Hertogenbosch 1993
  BBi-0009 Gerlachus van den Elsen   P Hollenberg   ’s Hertogenbosch 1956
  BBi-0010 Jan van Valkenburg   H.J.J. Vermeulen   Nijmegen 1980
  BBi-0011 Adam Antoon Frans Baptist   K van de Wiel   Megen 1995
  BBi-0012 Boerenapostel pater Gerlachus vd Elsen   P van den Elsen   Gemert 1983
  BBi-0013          
             
             
  BA-0014 Leve de koning; Lodewijk Napoleon   H. van den Eeden   Heusden 2009
  BB-0005 De Badhoeve; Mr. J.P. Amerstfoordt   W. Slob   Hoofddorp 2000
  BRe-0025 Clara in de Nederlanden   diversen   Uden 1994
  BRe-0026 Antonius, de kleine en de grote   diversen   Uden 1995
  BRe-0027 Juan de la Cruz, en de karmel in Nederland   diversen   Uden 1992
  BRe-0030 Titus Brandsma   J Forcville-Van Rossum e.a.   Tilburg 1998
      Jan van Valkenburg H J J Vermeulen   Biografie met oude teksten
      Enkelen van de enkelen W van Tongeren   Over Frans Wijnakker en onderduikers in de 2e W.O.
      Ds Hanewinkel   Hist. Nieuwsblad jrg 12 nr 5/6  
          INBRABANT jrg 1 nr 0 Recensie boek
          Brabants Heem jrg 43 nr 1  
      Jan Elemans   BC/BL jrg 58 nr 9/10  
      Han Klinkhamer   BC/BL jrg 58 nr 9/10  
      Jac van der Schlossen   Brabants Heem jrg 58 nr 3  
      Johannes Zwijssen   Brabants Heem jrg 49 nr 3 Recensie boek
Boerderijen/-leven            
  BBo-0001 Honderd jaar de hand aan de ploeg   HMJ Elemans   Ravenstein 19972 exempl.
  BBo-0002 Samen de handen ineen   Boerenbonds-museum Gemert   FotoboekjeGemert 1990
  BBo-0003 Land van Cuijk;Runveehouderij  NCB.   NCB Cuijk   Cuijk 1988
  BBo-0004 Traditionele boerderijen in Ned.   Dr. J.A. Hendrikx   2 exempl.
  BBo-0005 Het nut ging voor de sier; boerenerven.   G Dirven e.a.   Oisterwijk 2005
  BBo-0006 Coöperatieve Boterij Concordia Dieden; (handgeschreven ledenboek)   G Caners e.a.   Oss 1909
  BBo-0007 Oude gereedschappen   M. van Seijen e.a.   Leeuwarden 1995
  BBo-0008 Agrarische geschiedenis van Ned.   P.C.M. Hoppenbrouwers   ‘Gravenhage 1986
  BBo-0009 Historische boerderijen   H Oome   Eindhoven ca 19992 exempl.
  BBo-0010 Voorgangers DMV- Campina (zuivelfabrieken)   J.C. Andrik e.a.   ’s Hertogenbosch 1991
  BBo-0011 Brabantse boerderijen   Dr. J.A. Hendrikx   Arendonk (B) 1994
  BBo-0012 Landelijk gezien   Rabo bank   Fotoboek’s Gravenhage 1984
  BBo-0013 De muze op klompen   J Elemans   1972
  BBo-0014 Van eigen bodem   A van Dijk   ‘s Gravenhage 1987
  BBo-0015 De agr. Gesch. Van W-Europa 500-1850   B.S. van Bath   Utrecht 1960
  BBo-0016 Landbouw-Almanak   Dr. Staring   Zwolle 1944
  BBo-0017 Den zedelijken en materielen toestand …   Dr. J.L. van Zanden   Wageningen 1991
  BBo-0018 De Boerenstand   G van den Elsen   Heeswijk 1918
  BBo-0019 Beknopte sociologie der boeren   G van den Elsen   Vierssen 1920
  BBo-0020 75 jaar MAS Boxtel   J.P.M. Selten e.a.   Boxtel 1990
  BBo-0021 Van Swindens Vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten.   R Rentenaar   Wageningen 1971
  BBo-0022 Zuivelcooperaties op de zandgronden…1892-1950   J.C. Dekker   Middelburg 1996
  BBo-0023 Boeren in de IJzertijd   P.J. Reynolds   Bussum 1977
  BBo-0024 De Brabantse boerderijen   H Oome e.a.   Den Bosch ca 2005
  BBo-0025 200 jr geschiedenis van de Nederlandse Landbouw   K Jansma e.a.   Leeuwarden 1987
  BBo-0026 Het landbouwkrediet in Nederland   G.M. Verrijn e.a.   ’s Gravenhage ca 1960
  BBo-0027 Zilveren sluiers; en verborgen gevaren; Bestrijdingsmiddelen   C.J. Briejer   Leiden 1967
  BBo-0028 Sociale aspecten vd beroepsovergang uit de landbouw in het Maasland   R van Beek   Oss 1972ingenieursscriptie
  BBo-0029 Beelden van het landleven   M van Rooy   1981
  BBo-0030 Op goede gronden   R van der Woude   Hilversum 2001
  BBo-0031 Zuivelcoöperaties in Nederland   J.A. Geluk   Den Haag 1967
  BBo-0032 Geen tweede boer   M van der Burg   Hilversum 2002
  BBo-0033 De RK Boerenorganisatie NCB   “Cultivator”   1936
  BBo-0034 Geschiedenis van de landbouw in Limburg   J.F.R. Philips e.a.   Assen 1966
  BBo-0035 De eerste boeren   J Norton Leonard   USA 1973
  BBo-0036 Wij boeren   G.J. Heymeijer e.a.   Heemstede 1941
  BBo-0037 Het coöperatief alternatief; 100jr Rabobank   K Sluyterman e.a.   Den Haag 1998
  BBo-0038 De Gelderse Landbouw ca 1825   H.K. Roesingh e.a.   Wageningen 1996
  BBo-0039 Heideontginning en modernisering   P.H.M. Thissen   Assen 1993
  BBo-0040 De actualiteit van de agrarische geschiedenis   P Kooij e.a.   Groningen/Wageningen 2000
  BBo-0041 Heren en Boeren;1805-1851   J.M.G. van der Poel   Wageningen 1949
             
             
  BA-0031 De ontginning van Nederland   S Hendrikx   Utrecht 1998
             
Canon van Oss            
             
      Algemeen   Hist. Nieuwsblad jrg 22 nr 1 Recensie
             
Cultuur            
             
  BCu-0001 Woord en wereld van de boer   JHA Elemans   Dialect van Huisseling
  BCu-0002 Legenden en vertellingen uit het Land van Ravenstein   HJM van den Heuvel    
  BCu-0003 Gebouwen van het plastische getal   H de Haan en I Haagsma   Architectuur Bossche School
  BCu-0004 ENTRV Transportief       Volksverhalen over transportfietsen.
  BCu-0005 Instuif Ravenstein        
  BCu-0006 Gildedagen 1967   St Barbara Gilde   2 exempl.Programma
  BCu-0007 Gildefeesten 1977   St Barbara Gilde   2 exempl. Programma
  BCu-0008 Broederschaps-feesten 1988   St Barbara Gilde   Programma
  BCu-0009 Catalogus der leesbibliotheek   Bibl. Ravenstein    
  BCu-0010 Biebblik   J Asselbergs e.a.   2 exempl.Tgv 70 jr bibliotheek
  BCu-0011 Harmonie OBK 1963       Programma
  BCu-0012 Harmonie OBK 1965       Programma
  BCu-0013 Loterijfonds   ThPL Berben    
  BCu-0014 Schuttersgilden en hun be-schermheiligen   Diversen   Museum voor Religieuse Kunst
  BCu-0015 Gemeentewapens in Nederland   J.H. Keuzenkamp   Den Haag 1989
  BCu-0016 Eer en schande   G Rooijakkers   Volksverhalen
  BCu-0017 De provisiekast   K. Fasmer   Ede 1983
  BCu-0018 Vandaag beginnen   S Leeflang e.a.   Utrecht 1979
  BCu-0019 Eetgewoonten bij sleutelmomenten   A-J Bijsterveld e.a.   Ca 2005
  BCu-0020 De lijn van een dakrand (poezie)   S Ley   Kempen 1998
  BCu-0021 Brabants, trots op je taal   J Swanenberg   ’s Hertogenbosch 2006
  BCu-0022 Geschreven en geschilderd; Brabants dorpsleven   J van der Kaay   Uden 1996
  BCu-0023 Religieuze kunst; keuzes van M Mulders   Marc Mulders   Uden 1993
  BCu-0024 Antiek van het Ned. platteland   N. de Roy van Zuydewijn   Haarlem 1982
  BCu-0025 Laat ze maar leren; 100 jr onderwijs NCB   M van der Burg e.a.   Tilburg 1998
  BCu-0026 Glas in lood ramenDemen   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0027 Glas in lood ramenDeursen   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0028 Glas in lood ramenHerpen   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0029 Glas in lood ramenMegen   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0030 Glas in lood ramenNeerloon   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0031 Glas in lood ramenRavenstein   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0032 In de voetsporen van Ph van Gulpen schilder 1792-1862   J.J.M. Timmers   Heerlen 1978
  BCu-0033 Scriptie kultuurlandschap van de gem. Ravenstein   J.M. Limburg   Amstelveen 1982
  BCu-0034 Het dialectenboek 1 Kroesels op de bozzem   H Crompvoets e.a.   Waalre 1991
  BCu-0036 Het dialectenboek 3 Dialect in beweging   R Belemans e.a.   Groesbeek 1995
  BCu-0037 Het dialectenboek 4 Nooit verloren werk   H. H.A. van de Wijngaard e.a.   Groesbeek 1997
  BCu-0038 Het dialectenboek 5 In vergelijking met dieren   V De Tier e.a.   Groesbeek 1999
  BCu-0039 Het dialectenboek 6 Van de streek   V De Tier e.a.   Groesbeek 2001
  BCu-0040 Cultuur historisch erfgoed 2010   diversen   Zutphen 2010
  BCu-0041 Cultuur historisch erfgoed 2011   diversen   Zutphen 2011
  BCu-0042 Kunstreisboek voor Nederland   E.H. ter Kuile e.a.   Amsterdam 1969
  BCu-0043 Ons eigen land   M.D. Ozinga   Amsterdam 1945
  BCu-0044 Groeten uit het land van at en moem   J Elemans   ’s Gravenhage 1973
  BCu-0045 Zomaar wat zwerven   B Garthoff   Amsterdam 1970
  BCu-0046 Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes   S Barends e.a.   Meppel 1993
  BCu-0047 Nederlands na 1600   J Karsemeijer e.a.   Groningen 1948
  BCu-0048 Plattelandswegen van beton   P.C. de Knegt e.a.   Baarn ca 1978
  BCu-0049 De aanbidding van het Lam Gods   L Aerts   Diest 1942
  BCu-0050          
  BA-0017 Budel, Budel-Schoot in oude ansichten   C.G.J. Hendrix e.a.   Zaltbommel 1987fotoboekje
  BA-0018 BSG Blijvend in beweging (studentengilde)   BSG   Wageningen 1996
  BB-0010 Het oude licht   A van de Linde   Eindhoven 1980
  BBo-0007 Oude gereedschappen   M. van Seijen e.a.   Leeuwarden 1995
  BBo-0029 Beelden van het landleven   M van Rooy   1981
  BG-0002 Katharina van Kleef 1417-1476   R Priem e.a.   Nijmegen 2009
             
Demen            
  BD-0001 De historie van over d’n dam   Sportvereniging SDDL   Fotoboekje
  BD-0002 Karnhuis Demen   HKK Land van Ravenstein   Karnen 1750-1900
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
             
Dennenburg            
  BM-0005 Voormalige Parochiekerk St Michaël te Dennenburg   J Verhoeckx   Gebouw en interieur
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
             
Deursen            
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
             
      Soeterbeeck 1682     Foldertje met korte geschiedenis
             
Dieden            
  BM-0007 De St Laurentiuskerk te Dieden       Gebouw en naamgever
  BBo-0006 Coöperatieve Boterij Concordia Dieden; (handgeschreven ledenboek)   G Caners e.a.   Oss 1909
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
             
Documenten     Notulen     Geschreven notulen van de vakvereniging van spoorwegarbeiders St Raphaël 1947-1959
      Coöperatieve boterij Concordia te Dieden     Register van de coöperatie met statuten en ledenlijst
             
             
             
Genealogie            
             
  BG-0001 Ravenstein 1629-1811   P.Lemmers   Malden 1990
  BG-0002 Nederlandse geslachtsnamen   J. Winkler   Haarlem 1885
  BG-0003 Doop, trouw en begraafboek RK Ravenstein1629-1811       (kopies van akte).
  BG-0004 Doop, trouw en begraafboek NH Ravenstein1649-1810       (kopies van akte).
  BG-0005 Lidmaatschap en belijdenis NH  Ravenstein1649-1868       (kopies van akte).
  BG-0006 Doopboek NH Ravenstein1649-1827       (kopies van akte).
  BG-0007 Doop, trouw en begraafboek RK Huisseling1667-1811       (kopies van akte).
  BG-0008 Doop, trouw en begraafboek Keent1693-1765       (kopies van akte).
  BG-0009 Doop, trouw en begraafboek RK Deursen 1704-1798       (kopies van akte).
  BG-0010 Doop, trouw en begraafboek NH Dieden 1772 – 1874       (kopies van akte).
  BG-0011 Lidmaten Dieden 1772 – 1874       (kopies van akte).
  BG-0012 Doopboek RK Herpen 1743 – 1751       (kopies van akte).(incl. Overlangel)
  BG-0013 Trouwboek RK Herpen 1744 – 1781       (kopies van akte).
  BG-0014 Doopboek RK Herpen 1790 – 1796       (kopies van akte).
  BG-0015 Doopboek RK Herpen 1797 – 1811       (kopies van akte).
  BG-0016 Begraafboek RK Herpen 1798 – 1811       (kopies van akte).
  BG-0017          
             
             
  BA-0001 Regesten op het vredegerecht kanton Grave   Genealogische werkgroep Land van Cuijk   Over familie-namen uit aktes2 exempl.
  BBi-0010 Jan van Valkenburg   H.J.J. Vermeulen   Nijmegen 1980
  BNe-0001 Neerlangel vertelt 1900-heden   Stichting Neerlangel   Familiegeschie-denissen2 exempl.
             
             
Heemkunde BHe-0001 Heemkundekring Maasland 1977        
  BHe-0002 Wat is heemkunde?   F. Koster   Amsterdam 1941
  BHe-0003 Mensen uit de kringen van Brabants Heem   C. Slegers   Zaltbommel 20042 ecempl.
  BHe-0004 Schaijk in dialect   W. Brands   Ca 1985.
  BHe-0005 Handwerk in de kleine Meijerij rond 1900   M.C. van Iersel   Den Dungen 1985
  BHe-0006 Ossensia; Brabantse gezangen   S. van Duijnhoven   Brussel 2004
  BHe-0007 Lezen in Brabantse bronnen   A. van der Veen e.a.   ’s Hertogenbosch 1989
  BHe-0008 Maakbaar erfgoed   A-J Bijsterveld   Tilburg 2009
  BHe-0009 40 jr heemkundig werkkamp   Brabants Heem    
  BHe-0010 Een pleintje met bomen   Brabants Heem; diverse auteurs   Waalre 1981
  BHe-0011 Fietsend door Brabants Heem   Brabants Heem   St-Oedenrode 1998
  BHe-0012 Heemkundige sprokkelingen   Brabants Heem   Waalre 129973 exempl.
  BHe-0013 Het graafschap Megen dl. 1   Gemeente Megen c.a.   Megen 1971
  BHe-0014 Het graafschap Megen dl. 2   Gemeente Megen c.a.   Megen 1972
  BHe-0015 Het graafschap Megen dl. 3   Gemeente Megen c.a.   Megen 1972
  BHe-0016 Van boerendorp naar burgerdorp (Reek)   T Cruijsen e.a.   Grave 1992
  BHe-0017 Het gelijk van Heemschut   V van Rossem e.a.   Etten-Leur 2011
  BHe-0018 Brabantse Almanak 2005   B Beulens   Deurne 2005
  BHe-0019 Brabantse Almanak 2006   B Beulens   Deurne 2006
  BHe-0020 Brabantse Almanak 2007   B Beulens   Deurne 2007
  BHe-0021 Gesch. van O-Brabant en Bommelerwaard   Lln 4 VWO T.B.L.   Oss 2010Fotoboekjes3 exempl.
  BHe-0022 Brabant bestaat niet   J van Belkom e.a.   Eindhoven 2006fotoboek
  BHe-0023 Op en neer tussen Maasland en Maas en Waal   H Buijks   Lith 1988
  BHe-0024 Gelre; bijdragen enb mededelingen dl 60   A.P. van Schilfgaarde e.a.   Arnhem 1961
  BHe-0025 Gelre; bijdragen enb mededelingen dl 64   A.P. van Schilfgaarde e.a.   Arnhem 1970
  BHe-0026 N.B. plaatsnamen: Nuenen, Gerwen en ..   W Cornelissen e.a.   Den Haag 1987
  BHe-0027 N.B. plaatsnamen: Valkenswaard   H.E.M. Melotte   Den Haag 1979
  BHe-0028 N.B. plaatsnamen: Teteringen   Chr Buiks   Oosterhout 19902 exempl.
  BHe-0029 Zeg maar dag tegen Brabant   L van Egeraat   Ulvenhout 1973
  BHe-0030 Een onderzoek naar absolute rechten heren van Cuijk   H.B.M. Essink   Grave ca 1969
  BHe-0031 Een onderzoek naar absolute rechten heren van Boxmeer ca   H.B.M. Essink   Grave ca 1969
  BHe-0032 Het land van Cuijk tussen 1308 en 1839   H.B.M. Essink   Grave 1969
  BHe-0033 29e heemkundig werkkamp te Heesch   HKK Maasland   Heesch 19772 ecempl.
  BHe-0034 Werk, kerk en bed in Brabant   G.J.M. van den Brink e.a.   ’s Hertogenbosch 1989
  BHe-0035 Historie van het Land van Maas en Waal   H van Heiningen   Zaltbommel 1965
  BHe-0036 Van Blauwe stoep tot citadel; div. artikelen over Brabant   J.P.A. Coopans e.a.   ‘s Hertogenbosch 1988
  BHe-0037 Tussen Maas en Waal   H van Heiningen   Zutphen 1972
Herpen            
    Beheersplan Herperduin   Recreatieschap Maasland    
  BBi-0010 Jan van Valkenburg   H.J.J. Vermeulen   Nijmegen 1980
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
             
Huisseling            
  BHu-0001 Huisseling van verleden tot heden.   J Arts e.a.   Huisseling 2012
  BC-0001 Woord en wereld van de boer   JHA Elemans   Dialect van Huisseling
  BG-0007 Doop, trouw en begraafboek RK Huisseling1667-1811       (kopies van akte).
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
             
             
             
             
             
Keent            
  BG-0008 Doop, trouw en begraafboek Keent1693-1765       (kopies van akte).
  BT-0001 Het vergeten vliegveld van Keent   WFJ Boeijen    
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
      Vliegveld Keent   Hist. Nieuwsblad jrg 12 nr 5/6 Recensie boek.
             
Koolwijk            
  BKo-0001 De Koolwijk, een parel in Brabant   Stichting Herpen in woord en beeld   Herpen 2011
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
             
Land van Ravenstein            
  BL-0001 De geschiedenis van het Land van Ravenstein   J Vlemmix    
  BBi-0010 Jan van Valkenburg   H.J.J. Vermeulen   Nijmegen 1980
             
  BR-0011 (aantek. Van burg. Van Claarenbeek)   R.A.A. van Claarenbeek   Ravenstein 1870
             
      Monumentenprijs 2002     Juryrapport div. kapellen
      De grensgebieden in NO Brabant 1200-1795 G.F. van Ree-Scholtens   Incl. kaarten
      Klein historisch prentenboek J Sluijters   Geschiedenis van o.a. Land van R’stein; prehistorie- 19e eeuw
      Historische kaart van Noord-Brabant 1795 W van HamJ Vriens   Bestuurlijke indelingen van Noord-Brabant
             
Monumenten            
  BM-0001 Stellingmolen De Nijverheid   Sticht R’steinse molen   Overzicht3 exempl.
  BD-0002 Karnhuis Demen   HKK Land van Ravenstein   Karnen 1750-1900
  BM-0002 Stadsherberg De Keurvorst       200 jaar2 exempl.
  BM-0003 De Hervormde kerk te R’stein   J Verhoeckx   Gebouw en interieur2 exempl.
  BM-0004 De St Luciakerk te R’stein   J Verhoeckx   Gebouw en interieur2 exempl.
  BM-0005 Voormalige Parochiekerk St Michaël te Dennenburg   J Verhoeckx   Gebouw en interieur2 exempl.
  BM-0006 De Nederlands Hervormde kerk te Ravenstein in het verleden 1972   J Sluijters   Historisch overzicht
  BM-0007 De St Laurentiuskerk te Dieden       Gebouw en naamgever2 exempl.
  BM-0008 Monumenten en bouwstijlen   M Stokroos   Bussum 20062 exempl.
  BM-0009 Monumentenwet 1988   Rijksdienst voor de monumenten-zorg   Zeist 1988
  BM-0010 Geloven in monumenten; religieus erfgoed   Gemeente Oss   Oss 2005
  BM-0011 Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel.   Dr. F.J.M. van Puijenbroek   Tilburg 1972
  BM-0012 Merkwaardige kastelen in Ned.   J van Lennep e.a.   Groningen 1983
  BM-0013 Het Brabants kasteel   B Aarts e.a.   Tilburg 1991
  BM-0014 Brabantse monumenten leven   Th Hoogbergen   Tilburg 1996
  BM-0015 Torens en tinnen   J.J.M. Timmers   Heerlen 1981
  BM-0016 20 jr stichting Federatie Monumentenoverleg   E Kolen   Leende 1999
  BM-0017 Gevelstenen in Gorcum   R van Dijk   Gorinchem 1999
  BM-0018 Noord-Brabant monumenteel   K Janssen e.a.   Ede 1979
  BM-0019 De 8 kastelen van Vorden   A Tengbergen e.a.   Zutphen 1988
  BM-0020 Burger en overheid in de monumentenzorg   W.L. Jansen e.a.   Amsterdam 1987
             
  BB-0010 Het oude licht   A van de Linde   Eindhoven 1980
  BRe-0010 Toekomst voor Religieus erfgoed in N.Br.   Monumenten-huis Brabant   3 exempl.
  BRe-0016 St Lucia Ravenstein 1735 – 1985   M.J.A. van Mourik e.a.   Grave 1985
             
      Monumentenprijs 2002     Juryrapport div. kapellen
      Dat heeft de gemeente J Sluijters   Monumentenlijst en monumentenzorg
      Historische boerderijen in Brabant. H Oome   Bouwstijlen en kenmerken; verhaal van de bewoners.
      Karnhuisje Demen   Brabants Heem jrg 41 nr 3 Melding opening
      Bossche School   Brabants Heem jrg 58 nr 4 Uitgebreid artikel
             
Musea            
  BMu-0001 Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers   diversen   OpenluchtmuseumArnhem 1971
      Leerlooierijhuisje   BC/BL jrg 58 nr 9/10  
          Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 9 nr 33  
          Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 10 nr 36  
          Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 11 nr 40  
             
Natuurbeheer            
  BN-0001 Wateropstuwing in Noord-Brabant of De Groenendijk   M. van den Bogaard   Nijmegen 1861
  BN-0002 Van den Grave aff totter Diezen toe   H Buijks   Bijna 700 jr waterschappen in het Maasland
  BN-0003 De Maas de Baas   o.a. H Buijks   Verbeteringen Maasdijk 1986-20002 exempl.
  BN-0004 De invloed van de Maas op het Maasland   Jan Cunencentrum   LeerlingenboekOss 1983
  BN-0005 De Maas de Baas   Jan Cunencentrum   InfoboekjeOss 1983 2 exempl.
  BN-0006 De strijd tegen het water   R van de Burgt   Overzicht waterbeheer
  BN-0007 Tuinkruidenstrip   H Woerdeman e.a.   Wageningen 1977
  BN-0008 Groot kruiden gezondheidsboek        
  BN-0009 Plan Maasdal   Projectgroep De Maaswerken   Maastricht 2001
  BN-0010 Kruiden   J. Coutier   Lisse 1993
  BN-0011 De introductie van onze cultuurplanten…   A.C. Zeven e.a.   Wageningen 1997
  BN-0012 Plantenziekten en onkruiden   D Stieltjes   Groningen 1925
  BN-0013 Mensenwerk   H Barnard   Hilversum 1977
  BN-0014 Geheimen der natuur   G von Natzmer   ‘s Gravenhage
  BN-0015 Uit de wondere wereld der dieren   R.H. France   ’s Gravenhage 1960
  BN-0016 Op hoop van leven   A.C.V. van Bemmel e.a.   1970
  BN-0017 Wee den vergetenen; watersnood 1926   H van Heiningen   Wijchen 1985
  BN-0018 Natuurleven in Nederland   J.P. van Blijdestijn e.a.   Groningen 1976
  BN-0019 Artsenijhof   Religieus Museum Uden   Uden 1997
  BN-0020 Natuur uitschakelen – natuur inschakelen   L.G. le Roy   Deventer 1973
       Erfdijk Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 11 nr  
       Erfdijk Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 8 nr 30  
       Erfdijk Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 10 nr 37  
       Erfdijk Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 10 nr 38  
       Erfdijk Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 11 nr 41  
       Erfdijk Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 11 nr 42  
      Herperduin   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 8 nr 30  
      Stadstuin Ravenstein   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 5 nr 20  
      Stadstuin Ravenstein   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 7 nr 23  
      Stadstuin Ravenstein   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 10 nr 36  
      Stadstuin Ravenstein   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 11 nr 40  
      Poelen in Demen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 11 nr 41  
      Vleermuizen Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 9 nr 33  
      Vleermuizen Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 10 nr 38  
      Vleermuizen Herpen   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 11 nr 42  
      Wandelroutes   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 7 nr 26  
      Wandelroutes   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 9 nr 31  
      Wandelroutes   Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss jrg 10 nr 36  
      ’t Landt van R’stein; monumententocht 1995. Heemkundekring LvR   Cultuur historie en poëzietocht
      Beheersplan Herperduin Recreatieschap Maasland    
      Paraplunota Beerse Overlaat      
             
Neerlangel            
  BNe-0001 Neerlangel; Neerlangel vertelt 1900-heden   Stichting Neerlangel   Familiegeschie-denissen.2 exempl.
  BD-0001 De historie van over d’n dam   Sportvereniging SDDL   Fotoboekje
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
             
Oss            
  BO-0001 Donker Oss   J de Speurder    
  BO-0002 Oss, een stad   R Wildershoven e.a.   2 exempl.
             
             
Ravenstein            
  BR-0001 650 jaar Ravenstein   Fotografencollectief BLIK   Fotoboek feest in mei 2010.
  BR-0002 Feestgids 600 jaar R’stein   feestcomité   2 exempl.
  BR-0003 R’stein stadsrechten 1380-1980   werkcomité   2 exempl.
  BR-0004 Publicaties stadsfeesten 1960   A van de Berg   Bundeling krantenartikelen
  BR-0005 Gemeente Ravenstein vol historie       3 exempl.
  BR-0006 Ravenstein, een vergeten stadje        
  BR-0007 Ravenstein in oude ansichten   J Sluijters   Foto’s met beschrijvingen
  BR-0008 Klein historisch prentenboek   J Sluijters   2 exempl.
  BR-0009 Dat heeft de gemeente Ravenstein       3 exempl.
  BR-0010 Beknopte historie van Ravenstein        
  BR-0011 (aantek. Van burg. Van Claarenbeek)   R.A.A. van Claarenbeek   Ravenstein 1870
  BR-0012 Ravenstein, Huisseling, Koolwijk…   J Barnard   Ravenstein 2002fotoboek
  BR-0013 De tijd hervonden; gedichten bij foto’s W Suermondt   F van Grinsven    
  BR-0014 Nederlandse vestingsteden   Stichting Ned. vestingsteden    
  BR-0015 Onderzoek ivm aanleg Haven   Econ Techn Instituut   Tilburg 1937
  BBi-0010 Jan van Valkenburg   H.J.J. Vermeulen   Nijmegen 1980
  BG-0003 Doop, trouw en begraafboek RK Ravenstein1629-1811       (kopies van akte).
  BG-0004 Doop, trouw en begraafboek NH Ravenstein1649-1810       (kopies van akte).
  BG-0005 Lidmaatschap en belijdenis NH  Ravenstein1649-1868       (kopies van akte).
  BG-0006 Doopboek NH Ravenstein1649-1827       (kopies van akte).
  BM-0002 200 jaar Stadsherberg De Keurvorst   H Turksma   Historisch overzicht
  BM-0003 De Hervormde kerk te R’stein   J Verhoeckx   Gebouw en interieur
  BM-0004 De St Luciakerk te R’stein   J Verhoeckx   Gebouw en interieur
  BRe-0016 St Lucia Ravenstein 1735 – 1985   M.J.A. van Mourik e.a.   Grave 19852 exempl
    Ravenstein, een heerlijkheid   Werkgroep stadje   Aanbevelingen omtrent stadskern.
Religie            
  BRe-0001 100ste bedevaart R’stein-Kevelaer   Bestuur broederschap   Overzicht met veel foto’s
  BRe-0002 Jezuieten te Grave en in het Land van R’stein   Ludovicus van Miert S.J.   Historisch overzicht
  BRe-0003 Sanctus; met heiligen het jaar rond   M.R.K. Uden   Over heiligen en hun naamdagen en vereringsplaatsen
  BRe-0004 Kerkepad 1990   NCRV     Overzicht kerken
  BRe-0005 Waar het woord is vlees geworden   Stichting RK voorlichting    
  BRe-0006 Over kerken en kloosters gesproken..   Ambassadeurs religieus erfgoed.    
  BRe-0007 Jubileum uitgave parochieblaadje   Parochie H. Lucia & H. Lambertus   parochieblaadje1974-1999.
  BRe-0008 De kerk te Leur   H.J. van Capellenveen & D.J.K. Zweers    
  BRe-0009 Waer een paradis   Museum Religieuse Kunst   Kloosterleven in Brabant
  BRe-0010 Toekomst voor Religieus erfgoed in N.Br.   Monumenten-huis Brabant   3 exempl.
  BRe-0011 St Jan, de oudste parochie van Goirle   C. Robben e.a.   Goirle 1973
  BRe-0012 Kerken van heren en boeren   H. Strijbos   ’s Hertogenbosch 1995
  BRe-0013 Rijk Rooms Brabant   A-J Bijsterveld   Tilburg 2004
  BRe-0014 Sticht. Oude Gelderse kerken (1)   Diversen   Zutphen 1981
  BRe-0015 Sticht. Oude Gelderse kerken (2)   Diversen   Zutphen 1981
  BRe-0016 St Lucia Ravenstein 1735 – 1985   M.J.A. van Mourik e.a.   Grave 19852 exempl.
  BRe-0017 In Gods naam   J Hermans   Oegstgeest 1998
  BRe-0018 Portret van een parochie   G van Loon   Tilburg 1990
  BRe-0019 De blije mens   G Remmen   Vinkel 1990
  BRe-0020 100 jr congregatie missiezusters   H van Dijk   Nijmegen 1989
  BRe-0021 Het leven onzes heeren Jezus Christus   F.J.P. van Etten   Tilburg 1916
  BRe-0022 Pastorale   R Lomme   Tilburg 2002
  BRe-0023 Op vaste grond   diversen   Den Haag 2002
  BRe-0024 Aanziek kerk en godsdienst 1945-1985   G Klaasen   Utrecht 1985
  BRe-0025 Clara in de Nederlanden   diversen   Uden 1994
  BRe-0026 Antonius, de kleine en de grote   diversen   Uden 1995
  BRe-0027 Juan de la Cruz, en de karmel in Nederland   diversen   Uden 1992
  BRe-0028 Beelden in de abdij   diversen   Uden 1999
  BRe-0029 Volksdevotie   diversen   Uden 1990
  BRe-0030 Titus Brandsma   J Forceville- Van Rossum e.a.   Tilburg 1998
  BRe-0031 Ikonen uit Polen   W Banach   Uden 1992
  BRe-0032 Modeste Barok   L van Liebergen e.a.   Uden 1994
  BRe-0033 Schoon Roomsch   P Cornelissen   ’s Hertogenbosch ca 1936
  BCu-0026 Glas in lood ramenDemen   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0027 Glas in lood ramenDeursen   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0028 Glas in lood ramenHerpen   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0029 Glas in lood ramenMegen   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0030 Glas in lood ramenNeerloon   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BCu-0031 Glas in lood ramenRavenstein   Museum voor vlakglas- en emaillekunst   Ravenstein 2008
  BM-0003 De Hervormde kerk te R’stein   J Verhoeckx   Gebouw en interieur2 exempl.
  BM-0004 De St Luciakerk te R’stein   J Verhoeckx   Gebouw en interieur2 exempl.
  BM-0005 Voormalige Parochiekerk St Michaël te Dennenburg   J Verhoeckx   Gebouw en interieur2 exempl.
  BM-0006 De Nederlands Hervormde kerk te Ravenstein in het verleden 1972   J Sluijters   Historisch overzicht
  BM-0007 De St Laurentiuskerk te Dieden       Gebouw en naamgever2 exempl.
  BM-0010 Geloven in monumenten; religieus erfgoed   Gemeente Oss   Oss 2005
  BM-0011 Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel.   Dr. F.J.M. van Puijenbroek   Tilburg 1972
      Bedevaart Kevelaer   Volkscultuur magazine jrg 2 nr 4  
      Uitreiking 2007   Hist. Nieuwsblad jrg 21 nr 4  
      Religie   Brabants Heem jrg 43 nr 1  
      Religie   Brabants Heem jrg 47 nr 4  
             
             
Tweede Wereldoorlog            
  BT-0001 Het vergeten vliegveld van Keent   WFJ Boeijen    
  BT-0002 Een tijd om nooit te vergeten   Pius XII Mavo R’stein   Verslag project klas 3
  BT-0003 Het Maasland in oorlog   Jan Cunencentrum   Oss 1985
  BT-0004 Pyama-house   F. Govers   Pilotenhulp Hapert 1992
  BT-0005 Monument Brabants gesneuvelden   Sticht. Herdenking Brab. Gesneuv.   Hamont (B) 2008
  BT-0006 Sesam Frans-Duitse en 1e W.O.   G Hiltermann   Baarn 1987
  BT-0007 Sesam 2e W.O. 1939-1942   G Hiltermann   Baarn 1987
  BT-0008 Sesam 2e W.O. 1943-1945   G Hiltermann   Baarn 1987
  BT-0009 Stemmen uit Dachau   F Govers   Hapert 1990
             
             
      Vliegveld Keent   Hist. Nieuwsblad jrg 12 nr 5/6 Recensie boek.
      Het Maasland in de oorlog P Spanjaard    
    Enkelen van de enkelen   W van Tongeren   Over Frans Wijnakker en onderduikers in de 2e W.O.
             
Wandel- en Fietstochten            
  BW-0001 Rondwandeling in Ravenstein   Uitgave boekhandel M.G. v.d. Poel   Ca 1980
  BW-0002 Kennismakings-tochten in en om Ravenstein       2 exempl.
  BW-0003 Stadswandeling       2 exempl.
  BW-0004 Stadswandeling Ravenstein       19842 exempl. (1 x Engels)
  BW-0005 Fietstocht langs waterkeringswerken   HKK Land van Ravenstein   Ca 1988
  BW-0006          
  BW-0007 Tocht langs culturele erfgoed…   HKK Land van Ravenstein   1988
  BW-0008 Toeristische fietstocht Ravenstein   HKK Land van Ravenstein   Ca 19892 exempl.
  BW-0009 StadswandelingRavenstein   HKK Land van Ravenstein   1990 
  BW-0010 Stadswandeling Ravenstein   HKK Land van Ravenstein   19942 exempl.
  BW-0011 ‘t Land van Ravensteyn   HKK Land van Ravenstein   19956 exempl.
  BW-0012 Poezie wandelroute       1996
  BW-0013 Poezie wandelroute       1997
  BW-0014 Maasoever-Molen Fietstocht   Stichting Ravensteinse Molen   1999
  BW-0015 Stadswandeling Ravenstein   HKK Land van Ravenstein   2008
  BW-0016 Anders langs de Maas   Maasmeanders   20092 exempl.
  BW-0017 Fietsroute mystiek Brabant; Ravenstein e.o.   Mystiek Brabant   2004
  BW-0018 Fietsroute mystiek Brabant; Boxtel e.o.   Mystiek Brabant   2004
  BW-0019 Fietsroute mystiek Brabant; Oudenbosch e.o.   Mystiek Brabant   2004