Financieel jaarverslag 2014

Heemkundekring Land van Ravenstein

 
           
Bezittingen   2014   2013  
Leerlooierij   0.00   0.00  
Bel-R (expeditie)   856.83   856.83  
Voorschot arch. Werkgroep 0.00   0.00  
Stadswandelingen   105.00   243.00  
Spaarrekening Rabobank   17,780.00   22,000.00  
Spaarrekening SNS Bank   25,000.00   24,000.00  
Lopende rekening Rabobank 3,803.71   878.48  
Vooruitbetaalde contributie 0.00   0.00  
Vooruitbetaald secretariaat 0.00   40.00  
48 exemplaren Toen en nu 0.00   720.00  
Borg voor de postbus   50.00   50.00  
           

Totaal

  47,595.54   48,788.31  
           

Staat van baten en lasten

         

Lasten

         
Werkgroep Archeologie   593.70   368.49  
Werkgroep Redactie    2,299.19   2,419.20  
Werkgroep ICT   507.36   155.04  
Werkgroep Stadswandelingen 1,728.53   0.00  
Werkgroep Nieuwsbrieven   136.57   0.00  
Werkgroep lezingen   292.49   839.20  
Exposities   0.00   0.00  
Vergaderingen   838.61   752.26  
Kerstkaarten   0.00   0.00  
Secretariaat   265.28   731.51  
Postbus   0.00   175.45  
Nieuwsbrieven   0.00   138.70  
Website   0.00   205.53  
Aanschaf boek(en)   274.95   324.80  
Leerlooierij   2,000.00   702.12  
Smederij    0.00   0.00  
Internet Bastion 2011/2012   0.00   0.00  
Publicaties   0.00   0.00  
Betaalde contributies   256.00   138.00  
Verzekering   201.24   162.14  
Uitje bestuur   194.00   141.05  
Huisvesting   493.11   0.00  
Bankkosten   122.33   144.07  
Schandpaal   0.00   0.00  
Statuten   0.00   300.00  
Voicerecorder   0.00   0.00  
Ravenstein 650   0.00   0.00  
Drukwerk   0.00   0.00  
Enquete   0.00   0.00  
25 jarig Jubileum   0.00   0.00  
Monumentendag   0.00   210.97  
ANWB-bord melkhuisje   0.00   0.00  
Tuinhuisjes   4,056.20   41.50  
Giften   0.00   1,525.00  
Nieuwe website   0.00   2,855.60  
Vlaggen   0.00   348.48  
Restauratie sch. Kol. Wils   0.00   1,196.69  
Excursie(s)   0.00   151.00  
Overige kosten en baten (inclusief mutatie voorraad) 872.32   173.52  
           
           

Baten

         
Contributies   2,565.00   2,340.00  
Stadswandelingen   5,988.50   3,573.32  
Rondleidingen Leerlooierij   1,524.70   0.00  
Subsidie gemeente Oss   2,376.00   2,376.00  
Giften en legaten   336.00   337.00  
Rente   434.05   716.57  
           
Totaal baten   13,224.25   9,342.89  
totaal lasten   15,131.88   14,200.32  

Saldo

  -1,907.63   -4,857.43  
           
           
    2014   2013  
Vermogen begin boekjaar   48,523.31   53,380.71  
resultaat boekjaar   -1,907.63   -4,857.40  
           
Vermogen ultimo boekjaar   46,615.68   48,523.31  
           
Boek Huisseling   0.00   0.00  
Huisvesting Bastion   0.00   0.00  
Vooruitontvangen contributie   0.00   15.00  
Uitje bestuur   0.00   0.00  
Restant nieuwe website   0.00   250.00  
Stadswandeling   175.00   0.00  
Tuinhuisjesproject   484.00   0.00  
Rente en kosten bank   30.46   0.00  
Maas en erfdijk   290.40   0.00  
           

Totaal vermogen

  47,595.54   48,788.31