Restauratie tuinhuisje verloopt vlot

linksrechtsAls de tot nu zeer enthousiaste vrijwilligers blijven meehelpen en het weer werkt mee dan kan dit karwei voor carnaval 2015 worden opgeleverd. Dat meldt Wim Walk, de meewerkend coördinator van de restauratie van het neogotische tuinhuisje uit 1875 achter het R.K. kerkhof. Wim Walk schrijft verder…..Begin september van dit jaar heeft het bestuur de knoop doorgehakt. Om verder verval van het tuinhuisje te voorkomen moest het er nu maar van komen. Met goedkeuring van de ledenvergadering is het toegekende legaat van Henri Elemans voor de restauratie ingezet. Als aangewezen coördinator en meewerkend lid ben ik in september gestart met de voorbereidende werkzaamheden.
Adviseurs
Tussentijd hebben we ons laten adviseren door Joost van Haren (van Van Dinther bouwbedrijven uit Schaijk) bouwhistoricus Ad van Drunen en Helm van Rijn voor het kleuradvies.Heemkundelid Rob Theunissen (van StripesArchitecten uit Eindhoven) heeft in 2013 een bouwkundige inventarisatie, een ontwerpplan en een plan van aanpak gemaakt. Dit leidde na veel overleg tussen het bestuur en de gemeente uiteindelijk tot een bouwvergunning van de gemeente Oss.

Medewerking plaatselijke bedrijven
Met deze gegevens achter de hand is een aantal bedrijven benaderd voor een (bijna-) vrijblijvende medewerking. Enkelen verleenden hun volledige medewerking in loonkosten, materiaal en materieel en anderen gaven daarop een flinke korting. Weer andere bedrijven zegden een facilitaire bijdrage toe of stelden materieel ter beschikking.

Begin oktober zijn we met een aantal vrijwilligers gestart. Zij hebben een veilige steiger met overkapping gebouwd en de hekken rondom het terrein geplaatst. Het dak is gesloopt en de bruikbare materialen zijn opgeslagen. De deur- en raamkozijnen zijn uitgenomen en naar de werkplaats van Gerard Hoogstede in Schaijk gebracht. Verder zijn alle ijzeren ankers uitgehakt en het stucwerk van de binnenmuren is in vele stoffige uren afgebikt. Al het nieuwe houtwerk is twee keer grondig gegrond. Joan van de Burgt zorgde elke woensdag en vrijdag voor een heerlijk kopje koffie met een koekie.

126 kopjes koffie
Voor de meest nieuwsgierigen onder ons enkele getallen. Tot op dit moment zijn er ca. 260 uren door onze vrijwilligers ingezet; er zijn ca. 126 kopjes koffie gedronken en dito koekjes verorberd. Er is in die dagen ongeveer 60 mm regen gevallen en er is slechts 1 blaar verzorgd.

Op dit moment (half november 2014)  zijn de restaurateurs in Schaijk bezig met het restaureren van de deur- en raamkozijnen van het tuinhuisje. De vrijwilligers hebben een nieuwe balklaag en plafond aangebracht en is er aanvang gemaakt met het restaureren en vervangen van de stenen topgeveltjes.  Al met al een nauwkeurige klus omdat alles in de originele maatvoering en metselverband moet worden uitgevoerd. Daarna is het nieuwe dak aan de beurt.

.

.

.

Bijschriften foto’s:links van boven naar beneden
september 2014 -1-  Voor- en zijgevel
november 2014, – de oude deur na de technische restauratie.
november 2014, – de oude deur voor de restauratie.

Bijschriften foto’s:rechts van boven naar beneden
Onze adviseurs, bouwhistoricus Ad van Drunen en architect Rob Theunissen
oktober 2014 -Bikken, bikken en nog eens bikken.
oktober 2014  – Bikken en schilderen.