Websites met Ravensteinse geschiedenis

Websites met Ravensteinse geschiedenis

Websites met Ravensteinse geschiedenis

Noord-Brabantse archieven en bibliotheken:

www.bhic.nl : niet alleen schriftelijke bronnen, ook veel foto’s, kaarten en tekeningen
www.collectieonline.nl : Stadsarchief Oss
https://www.tilburguniversity.edu/nl/brabantcollectie/ :Brabant Collectie Universiteit Tilburg
http://www.filmenfotobank-nb.nl/ :
www.erfgoedkloosterleven.nl: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, religieuze geschiedenis
http://www.thuisinbrabant.nl/ : een overzicht van collecties die de geschiedenis van Noord-Brabant betreffen (bronnen, boeken, foto’s, films)

Nijmegen:

www.ru.nl/kdc : Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen: vooral religieuze geschiedenis
http://www.ru.nl/ubn/ : bibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen

Landelijke databases:

www.delpher.nl : miljoenen pagina’s uit Nederlandse boeken, tijdschriften en kranten
www.geheugenvannederland.nl : beeldbank van de Koninklijke Bibliotheek
www.archieven.nl : Nederlandse archieven
www.worldcat.org : boeken en bibliotheken in de hele wereld
http://watwaswaar.nl/ : historische kaarten en kadasterinformatie
http://www.narcis.nl/ : wetenschappelijke informatie van universiteiten/instellingen

Voor onderzoek naar specifieke onderwerpen:

http://www.zouavenmuseum.nl/ : met register van Nederlandse zouaven
http://www.archol.nl/index.php : archeologisch onderzoek uit de omgeving
http://www.coehoorn.nl/ : stichting voor behoud van historische verdedigingswerken
www.vestingsteden.nl : (beknopte) informatie over Ravenstein
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/ : Museum voor religieuze kunst in Uden
http://www.brabantsheem.nl/ :vereniging van 127 heemkundekringen
http://www.heemschut.nl/nl.html : vereniging voor behoud van historisch erfgoed

 Lokale websites met historische informatie:

http://www.leerlooierijravenstein.nl/ : historische foto’s van de leerlooierij en RAVO
http://www.vestingravenstein.nl/home.html : informatie over het voormalig Bastion Famars en onderliggend rondeel (tuin Van Mourik)
http://www.huisseling.nl/ : verhalen uit de historie van Huisseling
http://www.ossecanon.nl/ : digitale versie van het boek met 50 hoofdstukjes geschiedenis van Oss en omstreken