Begroting exploitatie Heemkundekring Land van Ravenstein boekjaar 2015

 

 

 

inkomstenposten

Begroting

2015

 

Werkelijk

2015

 

 

uitgavenposten

Begroting

2015

Werkelijk

2015

1

Besturen

 

1.1 lidmaatschappen

1.2 subsidie gemeente

1.3 donaties

 

    

 

 

 

1

Besturen

 

  1. Vergaderkosten
  2. Bestuurskosten
  3. Secretariaatskosten
  4. Algemeen
  5. Anbi

 

.

 

2

Huisvesting / huishoudelijke zaken

 

2.1 verkoop catering

2.2

2.3

 

 

 

 

 

 

2

Huisvesting en huishoudelijke zaken

 

2.1 energiekosten

2.2 verzekering / belasting

2.3 huur

2.4 inkoop algemeen

2.5 inkoop catering

2.6 inkoop huishoudelijk

2.7

 

.

 

3

Communicatie en pr

 

3.1 bijdrage portokosten

3.2

 

 

 

 

3

Communicatie en pr

 

3.1 website

3.2 maas en erfdijk

3.3 nieuwsbrief

3.4 techniek

3.5 algemeen

 

 

  .

 

4

Activiteiten werkgroepen

 

4.1 stadswandelingen

4.2 archeologie

4.3 lezingen

4.4 excursies

 

 

 

 

4

Activiteiten werkgroepen

 

4.1 stadswandelingen

4.2 archeologie

4.3 lezingen

4.4 excursies

4.5 archivering

4.6

4.7 nieuwe werkgroep

 

.

 

5

 

 

 

 

 

5

Projecten

 

5.1 tuinhuisjes

5.2

5.3 nieuw project

 

.

 

6

Algemeen

 

6.1 bank

6.2 leerlooijerij exploitatie

 

 

 

6

Algemene kosten

 

6.1 bankkosten

6.2 contributies

6.3 boeken / tijdschriften

6.4 garantie leerlooijerij

6.5 onvoorzien

 

.

 

 

 

 

Totaal inkomsten

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven