Financieel jaarverslag 2016

 BALANS            
Bezittingen 2016   2015   Schulden 2016 2015  
Te ontvangen posten         Vermogen begin boekjaar 38.411,58 46.615,68  
Leerlooierij 0,00   1.367,75   resultaat boekjaar 3.996,99 -8.204,10  
Bel-R (expeditie) 856,83   856,83          
Stadswandelingen 0,00   0,00   Vermogen ultimo boekjaar 42.408,57 38.411,58  
Spaarrekening Rabobank 9.977,35   11.649,30   Voorziening boekenfonds 1.000,00 0,00  
Spaarrekening SNS Bank 25.677,76   25.386,71   Archeologie 0,00 57,44  
Lopende rekening Rabobank 8.992,72   1.395,84   Maas en erfdijk 1.231,45 696,95  
Anbi 0,00   123,50   Werkgroep stadje 0,00 73,81  
Stadswandelingen 0,00   367,50   Rente en kosten bank 14,64 14,36  
Borg voor de postbus 50,00   50,00   Anbi 0,00 140,36  
          Stadswandeling 0,00 99,50  
          Tuinhuisjesproject 0,00 1.703,43  
          Donaties          900,00            0,00  
  45.554,66   41.197,43     45.554,66 41.197,43  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

             
 Lasten 2016   2015   Baten 2016 2015  
Werkgroep Archeologie 209,00   356,01   Contributies 3.178,00 2.866,00  
Werkgroep Redactie 3.074,16   4.872,80   Stadswandelingen 6.365,75 5.548,00  
Werkgroep Stadswandelingen 1.873,78   1.392,13   Rondleidingen Leerlooierij 192,78 1.367,75  
Werkgroep Nieuwsbrieven 88,00   121,00   Subsidie gemeente Oss 2.373,00 2.373,00  
Werkgroep lezingen 44,55   57,40   Anbi 0,00 2.747,04  
Werkgroep excursies 101,29   0,00   Rente 419,10 556,01  
Werkgroep studie 62,42   0,00   Tuinhuisjes 4.500,00 462,37  
Werkgroep stadje 210,00   73,81   Boekenverkoop 0,00 251,70  
Vergaderingen 270,00   388,74   Donaties 305,00 316,68  
Bestuurskosten 1.393,56   701,80          
Secretariaat 391,38   1.003,81          
Algemeen -14,95   134,76          
Anbi 0,00   842,16          
Archivering 0,00   97,86          
Website 10,95   635,49          
Aanschaf boek(en) 161,31   34,95          
Leerlooierij 1.000,00   2.000,00          
Betaalde contributies 197,95   288,00          
Verzekering 204,60   202,56          
Bankkosten 167,50   209,77          
Tuinhuisjes 1.491,14   9.941,96          
Giften 1.400,00   750,00          
Huisvestingskosten voorgaand jaar 0,00   587,64          
Mutatie reservering boekenfonds 1.000,00   0,00          
Voordelig saldo     3.996,99   0,00   Nadelig saldo 0,00 8.204,10  
Totaal 17.333,63   24.692,65     17.333,63 24.692,65