Foto van de maand

December

In 1993 worden op de hoek Maasdijk – Walstraat muurresten aangetroffen. Het ROB doet onderzoek. Het betreft mogelijk de middeleeuwse stadsmuren. Ook is op oude kaarten een toren op deze lokatie aangegeven. Gevonden zijn: Deel van stadsmuur, waterput / waterreservoir, kalksteen. Op deze plaats staat nu een woningen- en appartementen complex. In 1997 wordt aan de overzijde van de Maasdijk in het dijklichaam een rondeel uit 1521-1522 aangetroffen, het Oranjebolwerk (ook Den Bok genoemd), waarvan nu een gedeeltelijke reconstructie ter plaatse is te zien. op de achtergrond de winkel van Dekkers Foto: Jan van Berkel