Archief-Boeken Heemkundekring Land van Ravenstein

Algemeen

       
Regesten op het vredesgerecht;  Kanton R’stein Genealogische werkgroep Land van Cuijk      
De grensgebieden in het oosten van NB. 1200-1795 G.F. van der Ree-Scholtens      
De Vijf Gebooi W. Brands Schaijk ,1975    
Al het merkwaardige in bonte afwisseling Chr. De Bont Waalre, 1993    
Katharina van Kleef 1417-1476 R Priem e.a. Nijmegen, 2009    
Het geslacht Van Cuijk G. Graat      
Historische kaart van Noord-Brabant. 1795 W. van Ham e.a. ’s Hertogenbosch, 1980    
Erfstukken uit ons verleden Dr. A. Blonk e.a. Groningen, 1958    
De Vrede van Munster 1648 Dr. S. Groenveld e.a. 1998    
Organisatie en indeling van de Kempen Brabants Heem Hapert, 1981    
Leve de koning; Lodewijk Napoleon H. van den Eeden Heusden, 2009    
Veldnamen als historische bron H. Beijers e.a. ’s Hertogenbosch, 1991    
Schoolatlas der vaderlandse geschiedenis A.L. de Bont Groningen, 1957    
West-Brabant; cultuurhistorisch onderzoek J. Renes Waalre, 1985    
Geschiedenis van N-Br. deel 1 Dr. H.F.J. van den Eerenbeemt Amsterdam/Meppel, 1997    
Geschiedenis van N-Br. deel 2 Dr. H.F.J. van den Eerenbeemt Amsterdam/Meppel, 1997    
Geschiedenis van N-Br. Deel 3 Dr. H.F.J. van den Eerenbeemt Amsterdam/Meppel, 1997    
Glossarium; ambt. Woordenboek 1222–1807  1 E.J. van Emstede Deurne, ca 1987    
Glossarium; ambt. Woordenboek 1222–1807  2 E.J. van Emstede Deurne, ca 1987    
Glossarium; ambt. Woordenboek 1222–1807  3 E.J. van Emstede Deurne, ca 1987    
Glossarium; ambt. Woordenboek 1222–1807  4 E.J. van Emstede Deurne, ca 1987    
Oorkondeboek van N-Br. Tot 1312 deel 1 Dr H.P.H. Camps ‘s Gravenhage, 1979    
Oorkondeboek van N-Br. Tot 1312 deel 2 Dr H.P.H. Camps ‘s Gravenhage, 1979    
De oude maten en gewichten J.M. Verhoef Amsterdam, 1983    
Jan van Valkenburg H.J.J. Vermeulen Nijmegen, 1980    
Terminologie vestingwerken diversen Utrecht, 1999    
Heldenrol voor burgemeester L de Bourbon Drs. W. den Ridder Amsterdam, 1999    
Dansen rond de vrijheidsboom J Rosendaal e.a. ’s Hertogenbosch, 1993    
Gemeentewapens in Nederland J.H. Keuzenkamp Den Haag, 1989    
Brabant bestaat niet J van Belkom e.a. Eindhoven, 2006     
Van Blauwe stoep tot citadel; div. artikelen over Brabant J.P.A. Coopans e.a. ‘s Hertogenbosch, 1988    
Een onderzoek naar absolute rechten heren van Boxmeer, H.B.M. Essink Grave, ca 1969    
Het land van Cuijk tussen 1308 en 1839 H.B.M. Essink Grave, 1969    
Een onderzoek naar absolute rechten heren van Cuijk H.B.M. Essink Grave, ca 1969    
Zeg maar dag tegen Brabant L van Egeraat Ulvenhout, 1973    
Lezen in Brabantse bronnen A. van der Veen e.a. ’s Hertogenbosch, 1989    
Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes S Barends e.a. Meppel, 1993    
P.N.E.M. Mensen en spanningen J.F.E. Bläsing Leiden, 1992    
Werk, kerk en bed in Brabant G.J.M. van den Brink e.a. ’s Hertogenbosch, 1989    
Johannes Vriezekolk M van den Brekel-van Dooren      
De Van Ophovens en Jaegers als ontginners S. Hoeymakers Elsendorp, 1984    
Terminologie verdedigingswerken        
Vestingslandschappen in Nederland        
Blikken op Brabant   s-Hertogenbosch, 2012    
Verkeer en vervoer in Brabant, 1814-1940   Tilburg, 2013    
         

Ravenstein

       
De geschiedenis van het Land van Ravenstein J. Vlemmix Ravenstein, 2011    
Stellingmolen De Nijverheid Sticht R’steinse molen Ravenstein, 1996    
Stadsherberg De Keurvorst   Ravenstein, 1995    
650 jaar Ravenstein Fotografencollectief BLIK Ravenstein, 2010    
Feestgids 600 jaar R’stein   Ravenstenin, 1980    
R’stein stadsrechten 1380-1980   Ravenstein, 1960    
Publicaties stadsfeesten 1960 A van de Berg      
Gemeente Ravenstein vol historie        
Ravenstein, een vergeten stadje        
Ravenstein in oude ansichten J Sluijters Zaltbommel, 1971    
Klein historisch prentenboek J Sluijters Uden, 2008    
Dat heeft de gemeente Ravenstein   Ravenstein, 1991    
Beknopte historie van Ravenstein        
De tijd hervonden; gedichten bij foto’s W Suermondt F. van Grinsven      
Nederlandse vestingsteden Stichting Ned. vestingsteden      
Scriptie kultuurlandschap van de gem. Ravenstein J.M. Limburg Amstelveen, 1982    
Onderzoek ivm aanleg Haven Econ. Techn. Instituut Tilburg, 1937    
Donders’goed   1993    
het krottenvraagstuk in de Maaskant   Oss, 1962    
De Babantse Maaskant, een sociologische verkenning   J. van de lest, 1959    
Uit den Zouaventijd Ign. Wils Uitgeest, 1930    
         

Geografie/Waterstaat

       
…Al het merkwaardige in bonte afwisseling… Een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant C. de Bont Waalre, 1993    
675 jaar waterschappen in Noord-Brabant H. Buijks Oss, 1987    
Van den Grave aff totter Diezen toe H. Buijks Oss, 1996    
De Maas de Baas H. Buijks e.a. Oss, 2001    
De invloed van de Maas op het Maasland Jan Cunencentrum Oss, 1983    
De Maas de Baas Jan Cunencentrum Oss, 1983    
De strijd tegen het water R. van de Burgt      
Plan Maasdal Projectgroep De Maaswerken Maastricht, 2001    
         

Landbouw/industrie

       
Honderd jaar de hand aan de ploeg H.M.J. Elemans Ravenstein, 1997     
Samen de handen ineen Boerenbonds-museum Gemert      
Den zedelijken en materielen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande.’ Een reeks rapporten uit 1851. J.L. van Zanden Wageningen, 1991     
Het nut ging voor de sier; boerenerven. G. Dirven e.a. Oisterwijk, 2005    
Voorgangers DMV- Campina (zuivelfabrieken) J.C. Andrik e.a. ’s Hertogenbosch, 1991    
De muze op klompen J. Elemans 1972    
De Boerenstand G. van den Elsen Heeswijk, 1918    
Beknopte sociologie der boeren G. van den Elsen Vierssen, 1920    
75 jaar MAS Boxtel J.P.M. Selten e.a. Boxtel, 1990    
Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en limburg, 1892-1950 J.C. Dekker Middelburg, 1996    
De Brabantse boerderijen H. Oome e.a. Den Bosch, ca 2005    
Sociale aspecten vd beroepsovergang uit de landbouw in het Maasland R. van Beek Oss, 1972     
Beelden van het landleven M. van Rooy 1981    
Zuivelcoöperaties in Nederland J.A. Geluk Den Haag, 1967    
De RK Boerenorganisatie NCB “Cultivator” 1936    
Gerlachus van den Elsen P. Hollenberg ’s Hertogenbosch, 1956    
Gedenkschrift bij 25 jr CHV   ’s Hertogenbosch, 1936    
Zij telt voor twee; vrouwenarbeid in NBr. A. van de Veen ’s Hertogenbosch, 1989    
Laat ze maar leren; 100 jr onderwijs NCB M. van der Burg e.a. Tilburg, 1998    
Memoires van Jef Wintermans Drs. B. Bierkens Eindhoven, 2000     
Boerenapostel pater Gerlachus vd Elsen P. van den Elsen Gemert, 1983    
Levensbericht van een mulder H. Sluijters Amsterdam, 1964    
De leerindustrie in Ravenstein Stichting Leerlooierij Suermondt      
Agrarische reconstructie in de Maaskant/ Evaluatie   Oss, 1963    
         

Volkscultuur/taal

       
Woord en wereld van de boer J.H.A. Elemans Utrecht/Antwerpen, 1958    
Legenden en vertellingen uit het Land van Ravenstein H.J.M. van den Heuvel      
Brabants, trots op je taal J Swanenberg ’s Hertogenbosch, 2006    
Geschreven en geschilderd; Brabants dorpsleven J. van der Kaay Uden, 1996    
De lijn van een dakrand (poezie) S. Ley Kempen, 1998    
Sociologische gegevens uit Huisselings dialectmateriaal J. Elemans 1958    
         

Verenigingsleven

       
ENTRV Transportief        
Instuif Ravenstein        
Gildedagen 1967 St Barbara Gilde      
Gildefeesten 1977 St Barbara Gilde      
Broederschaps-feesten 1988 St Barbara Gilde      
Catalogus der leesbibliotheek Bibl. Ravenstein      
Biebblik (tgv 70 jaar bibliotheek) J. Asselbergs e.a.      
Harmonie OBK 1963        
Harmonie OBK 1965        
40 jr K.V.O. Geffen K.V.O. Geffen Geffen, 1992    
Schuttersgilden en hun beschermheiligen Diversen      
BSG Blijvend in beweging (studentengilde) BSG  Wageningen1996    
De Gouden Guld, 1933-1983 Kring van Schuttersgilden land van Cuijk Venlo, 1983    
         

Monumenten

       
Gemeentelijke monumentenlijst   Oss, 2000    
Glas in lood ramen Demen Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein, 2008    
Glas in lood ramen Deursen Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein, 2008    
Glas in lood ramen Herpen Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein, 2008    
Glas in lood ramen Megen Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein, 2008    
Glas in lood ramen Neerloon Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein, 2008    
Glas in lood ramen Ravenstein Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein, 2008    
Gebouwen van het plastische getal H. de Haan en I. Haagsma      
Geloven in monumenten; religieus erfgoed Gemeente Oss Os, 2005    
Het Brabants kasteel B. Aarts e.a. Tilburg, 1991    
Brabantse monumenten leven Th. Hoogbergen  Tilburg, 1996    
20 jr stichting Federatie Monumentenoverleg E. Kolen Leende, 1999    
Noord-Brabant monumenteel K. Janssen e.a. Ede, 1979    
Karnhuis Demen HKK Land van Ravenstein      
Artsenijhof M.R.K. Uden Uden, 1997    
Brabantse boerderijen Dr. J.A. Hendrikx Arendonk (B), 1994    
Historische boerderijen in Brabant H.Oome Eindhoven, 2003    
         

Volkscultuur/taal

       
Het dialectenboek 1 Kroesels op de bozzem H. Crompvoets e.a. Waalre, 1991    
Het dialectenboek 3 Dialect in beweging R. Belemans e.a. Groesbeek, 1995    
Het dialectenboek 4 Nooit verloren werk H. H. A. van de Wijngaard e.a. Groesbeek, 1997    
Het dialectenboek 5 In vergelijking met dieren V. De Tier e.a. Groesbeek, 1999    
Het dialectenboek 6 Van de streek V. De Tier e.a. Groesbeek, 2001    
Ons eigen land M.D. Ozinga Amsterdam, 1945    
Groeten uit het land van At en Moem J. Elemans ’s Gravenhage, 1973    
Eer en schande G. Rooijakkers Nijmegen, 1995    
Schaijk in dialect W. Brands      
Ossensia; Brabantse gezangen S. van Duijnhoven Brussel, 2004    
Brabantse dorpsverhalen C.A. Verkuylen Delft, 1993    
         

Heemkunde

       
Heemkundekring Maasland 1977        
Wat is heemkunde? F. Koster Amsterdam, 1941    
Mensen uit de kringen van Brabants Heem C. Slegers Zaltbommel, 2004     
Handwerk in de kleine Meijerij rond 1900 M.C. van Iersel Den Dungen, 1985    
Maakbaar erfgoed A-J. Bijsterveld Tilburg, 2009    
40 jr heemkundig werkkamp Brabants Heem      
Een pleintje met bomen Brabants Heem; diverse auteurs Waalre, 1981    
Fietsend door Brabants Heem Brabants Heem St-Oedenrode, 1998    
Heemkundige sprokkelingen Brabants Heem Waalre, 1997     
Het gelijk van Heemschut V. van Rossem e.a. Etten-Leur, 2011    
29e heemkundig werkkamp te Heesch HKK Maasland Heesch, 1977 ,    
Het bewaren waard, 40 jaar Heemkundekring Zeeland        
         

Oss/Omliggende dorpen en gemeenten 

, ,    
Donker Oss J de Speurder      
Oss, een stad R Wildershoven e.a. ,    
Huisseling van verleden tot heden. J Arts e.a. Huisseling, 2012    
De Koolwijk, een parel in Brabant St. Herpen in woord en beeld Herpen, 2011    
De historie van over d’n dam Sportvereniging SDDL      
Neerlangel vertelt, van 1900-heden Stichting Neerlangel Neerlangel, 2005    
Van boerendorp naar burgerdorp (Reek) T. Cruijsen/ T. School. Grave, 1992    
Het graafschap Megen dl. 1 Gemeente Megen c.a. Megen, 1971    
Het graafschap Megen dl. 2 Gemeente Megen c.a. Megen, 1972    
Het graafschap Megen dl. 3 Gemeente Megen c.a. Megen, 1972    
Bokhoven, heerlijkheid aan de Maas J. Damen Bokhoven, 1982    
Gesch. van O-Brabant en Bommelerwaard Lln 4 VWO T.B.L. Oss, 1994    
Historie van het Land van Maas en Waal H. van Heiningen Zaltbommel, 1965    
Tussen Maas en Waal H. van Heiningen Zutphen, 1972    
De canon van Grave   Grave, 2012    
Adam Antoon Frans Baptist (1885-1969) 45 jaar “Den Megensche dokter”   Megen, 1995    
         

Religie/kerken

       
100ste bedevaart R’stein-Kevelaer Bestuur broederschap      
Jezuieten te Grave en in het Land van R’stein Ludovicus van Miert S.J. Grave, 1914    
Sanctus; met heiligen het jaar rond M.R.K. Uden      
Over kerken en kloosters gesproken.. Ambassadeurs religieus erfgoed.      
Jubileum-uitgave parochieblaadje Parochie H. Lucia & H. Lambertus      
De kerk te Leur H.J. van Capellenveen/D.J.K. Zweers      
Toekomst voor Religieus erfgoed in N.Br.        
St Lucia Ravenstein 1735 – 1985 M.J.A. van Mourik e.a. Grave, 1985    
Portret van een parochie G. van Loon Tilburg, 1990    
De blije mens G. Remmen Vinkel, 1990    
100 jr congregatie missiezusters H. van Dijk Nijmegen, 1989    
Clara in de Nederlanden M.R.K. Uden Uden, 1994    
Antonius, de kleine en de grote M.R.K. Uden Uden, 1995    
Beelden in de abdij M.R.K. Uden Uden, 1999    
Volksdevotie M.R.K. Uden Uden, 1990    
Titus Brandsma J. Forceville- Van Rossum e.a. Tilburg, 1998    
Ikonen uit Polen W. Banach Uden, 1992    
Modeste Barok L. van Liebergen e.a. Uden, 1994    
De Hervormde kerk te R’stein J. Verhoeckx      
De St Luciakerk te R’stein J. Verhoeckx      
Voormalige Parochiekerk St Michaël te Dennenburg J. Verhoeckx      
De Nederlands Hervormde kerk te Ravenstein in het verleden  J. Sluijters 1972    
De St Laurentiuskerk te Dieden        
Twaalf Kapucijnen C. ’t Hoen s Hertogenbosch, 1993    
         

Oorlog

       
Het vergeten vliegveld van Keent W. Boeijen Schaijk,Reek, 1994    
Een tijd om nooit te vergeten Pius XII Mavo R’stein      
Het Maasland in oorlog Jan Cunencentrum Oss, 1985    
Pyama-house F. Govers Hapert, 1992    
Monument Brabants gesneuvelden Sticht. Herdenking Brab. Gesneuv. Hamont (B), 2008    
         

Wandel/fietstochten

       
Rondwandeling in Ravenstein Boekhandel M.G. v.d. Poel Ca 1980     
Kennismakings-tochten in en om Ravenstein        
Stadswandeling        
Stadswandeling Ravenstein   1984    
Fietstocht langs waterkeringswerken HKK Land van Ravenstein Ca 1988    
Tocht langs culturele erfgoed… HKK Land van Ravenstein 1988    
Toeristische fietstocht Ravenstein HKK Land van Ravenstein Ca 1989     
StadswandelingRavenstein HKK Land van Ravenstein 1990    
Stadswandeling Ravenstein HKK Land van Ravenstein 1994 .    
‘t Land van Ravensteyn HKK Land van Ravenstein 1995    
Poezie wandelroute   1996    
Poezie wandelroute   1997    
Maasoever-Molen Fietstocht Stichting Ravensteinse Molen 1999    
Stadswandeling Ravenstein HKK Land van Ravenstein 2008    
Anders langs de Maas Maasmeanders 2009    
Fietsroute mystiek Brabant; Ravenstein e.o. Mystiek Brabant 2004