Tijdlijn

In deze tijdlijn zijn de belangrijkste gebeurtenissen, personages etc. opgenomen welke van de betreffende perioden vermeldenswaardig zijn betreffende het gebied van het het Land van Ravenstein vanaf de 12e eeuw tot nu tot nu toe.

Voor meer informatie klik op de betreffende eeuw

 • 1.Pioniers langs de Maas. (tijd voor Chr.).

  Venster 1 X Voor onze jaartelling was de Maas een rivier die sterk meanderde en daarmee grote invloed had op het leven ...
 • 2.De Romeinen in de buurt.

  Venster 2X   [caption id="attachment_4209" align="aligncenter" width="400"] afb 1.1[/caption] Met de komst van de Romeinen begon voor ons land niet alleen een nieuwe ...
 • 3.Herpense putten.

  Venster 3X   De naam middeleeuwen werd eens gekozen om de periode tussen de Romeinse tijd en de Renaissance aan te geven. ...
 • 4.De Heerlijkheid Herpen

  Venster4X   De hele periode van de middeleeuwen wordt verdeeld in tijd van monniken en ridders (500 – 1000) tijd van steden en staten ...
 • 5.De Pest in de buurt

  Venster 5X    In de veertiende eeuw diende zich in Europa een vijand aan, zoals er nog nooit een geweest was. Deze ...
 • 6.De geboorte van een stad

  Venster 6XIn onze omgeving waren de heren van Herpen de baas. Omstreeks 1150 gaat het huis via vererving over naar ...
 • 7.De stad wordt volwassen.

  Venster 7 XWanneer we terugkijken op de 15e eeuw lijkt het een eeuw waarin niet veel bijzonders gebeurde. Toch was ...
 • 8. “Daor hedde de guld”.

  “Daor hedde de guld”. In een middeleeuwse stad was het gilde niet weg te denken. Gilden waren organisaties van mensen ...
 • 9.Moeder Anna op de Koolwijk

  Moeder Anna op de Koolwijk   Een van de jaartallen die uit de geschiedenisles het best bleef hangen, was 1500: ...
 • 10.God van katholieken en protestanten.

  God van katholieken en protestanten. De komst van de Republiek bracht niet alleen een nieuwe staatsvorm, ook de enige, toegestane ...
 • 11.Het Land van Ravenstein en de Republiek.

  11. Het Land van Ravenstein en de Republiek.  Min of meer officieel begon de Tachtigjarige Oorlog met de slag bij Heiligerlee ...
 • 12.De geboorte van een staatje.

   12.De geboorte van een staatje.   [caption id="attachment_4387" align="aligncenter" width="264"] afbeelding 23[/caption] Terwijl de Republiek formeel ontstond in 1588, maar pas in 1648 ...
 • 13.De benauwde burgers

  De benauwde burgers.   De huizen in een middeleeuwse stad waren meestal gebouwd van hout met strodaken, materialen die veelvuldig voorradig waren. ...
 • 14.Bedevaart naar de kapel

  Bedevaart naar de kapel. Een van de punten van kritiek van de hervormers zoals Maarten Luther, was de verering van heiligen. ...
 • 15.Loten voor de kerk.

  Loten voor de kerk. Al in venster 13 is vermeld, dat het belijden van de katholieke godsdienst in een groot ...
 • 16.Onderwijs voor de elite.

  Onderwijs voor de elite. De uitvinding van de boekdrukkunst wordt zowel aan Johannes Gutenberg als aan Laurens Janszoon Coster toegeschreven. Wie ...
 • 17.Einde aan de “onafhankelijkheid” van Ravenstein.

  Einde aan de “onafhankelijkheid” van Ravenstein. In de 18e eeuw kwam aan de vooraanstaande positie van de Republiek langzaam maar zeker ...
 • 18.Hoog bezoek in de Marktstraat.

  Hoog bezoek in de Marktstraat. Nederland werd voor het eerst een koninkrijk in 1806, toen nog met de naam koninkrijk Holland. ...
 • 19.De dominee komt voorbij.

  De dominee komt voorbij. In de 18e eeuw, voor de komst van de Fransen, werden de katholieken in de Generaliteitslanden achtergesteld ...
 • 20.Emancipatie in de kerk.

  Venster 20. Koning Willem I was in godsdienstig opzicht een waardige telg uit de familie van Oranje Nassau. Hij was protestant ...
 • 21.Leerlooiers aan de gracht.

  Venster 21 Omstreeks 1750 wordt in Engeland de stoommachine uitgevonden. De vele toepassingen zouden de wereld volledig veranderen. Er kwamen stoommachines ...
 • 22.Met de armen in de wind

  Venster 22 Nederland kan niet zonder molens. Het buitenland zou ons niet meer herkennen. Er zijn veel verschillende typen molens ...
 • 23.De Beers komt

  Venster 23 In de 13e eeuw werden er dijken langs de Maas aangelegd. Men begon in het westen en telkens ...
 • 24.Mededogen van de koning.

  Na de Franse tijd kreeg Nederland in 1814 weer een koning. Dit keer was het een telg uit het geslacht ...
 • 25.Molen zonder wieken

    Venster 25 Terwijl de productie van allerlei goederen steeds meer door machines in fabrieken met stoommachines werd gedaan, bleef op het ...
 • 26.Voor God en Kerkelijke Staat

  Venster 26 Omstreeks 1870 veranderde er veel op de politieke landkaart van Europa. De groeiende handel, ontstaan door de sterk groeiende ...
 • 27.De mulder aan de Maas

   Venster 27 In de vaart der volkeren ontkwam ook Nederland niet aan de eerste industrialisatiegolf vanaf ongeveer 1850. Produceren met door ...
 • 28. Het ijzeren paard

  Venster 28 De in Engeland begonnen industriële revolutie verspreidde zich omstreeks 1850 over Europa met name België; Duitsland en Frankrijk. Het ...
 • 29. Neutraliteit

  Venster 29 Politieke leiders in heel Europa hielden al jarenlang rekening met een oorlog toen in juli 1914 in Sarajevo de ...
 • 30.Het Rijke Roomse Leven.

  [wdps id="1"] Venster 30  De in de 19e eeuw begonnen emancipatie van de katholieken (zie venster 20) werd in het begin van ...