Adrianus van den Heuvel

Adrianus van den Heuvel (19e eeuw)
Heuvel (Adrianus van den), geb. te Ravenstein, ontving omstreeks 1834 de h. priesterwijding en werd in 1835 leeraar aan de Lat. school in Ravenstein. Hij schreef: Uitboezeming op den 28 Nov. 1840, aan Z.M. onzen Koning Willem II opgedragen, ‘s-Hage 1840; Het vernieuwde kerkhof te Megen en het aldaar gevonden graf van Karel van Brimeu, Arnh. 1851.