Adrianus van den Heuvel

Heuvel (Adrianus van den), geb. te Ravenstein, ontving omstreeks 1834 de h. priesterwijding en werd in 1835 leeraar aan de Lat. school in Ravenstein. Hij schreef: Uitboezeming op den 28 Nov. 1840, aan Z.M. onzen Koning Willem II opgedragen, ‘s-Hage 1840; Het vernieuwde kerkhof te Megen en het aldaar gevonden graf van Karel van Brimeu, Arnh. 1851.

bron: dbnl.nl