ANBI

Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ‘ANBI’ worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 is er ook de ‘culturele ANBI’ die in hogere mate profiteert van de regelingen.

Aan de Heemkundekring Het Land van Ravenstein is de Anbi status toegekend.

De wet Overige fiscale maatregelen 2013 bepaalt onder meer dat met ingang van 1 januari 2014 aan het AWR art. 5b wordt toegevoegd dat voorschrijft dat de ANBI haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt.

 • Naam: Heemkunde-Kring Het Land van Ravenstein
 • RSIN/fiscaal nummer: 8164 85 744(RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
 • Postadres: Postbus 28, 5370 AA  RavensteinE-mailadres: secretaris@heemkunderavenstein.nl
 • Statuten lees verder
 • Beleidsplan  Lees verder
 • Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen:
  • Voorzitter: J. Michels
  • Secretaris: A. Vernooij
  • Penningmeester: T. van Hooff
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten lees verder