Archeologie

Van Mourik, M.J.

Het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509) in Ravenstein, Het verhaal van een ontdekking en wat daarop volgde.

Ravenstein, 2016

Een persoonlijk verslag van een opgraving, zowel illegaal als legaal, en de geschiedenis van een bijzonder bolwerk.

Bibliotheek Ravenstein
Jansen, R. De archeologische schatkamer Maaskant Leiden, 2014 Dikke bundel (465 pag.) met 31 artikelen over de belangrijkste onderzoeken op de hogere zandgronden bij Oss en de lagere kleigronden van de Maaskant, tussen ’t Wildt en Neerloon. Een toegankelijke samenvatting.  BHIC
Broertjes, J./Verhagen,J. Archeologisch Repertorium Noord-Brabant s-Hertogenbosch, 1997 Lijst met per plaats verwijzingen naar publicaties over vondsten. BHIC
Modderman, P. Het oudheidkundig onderzoek van de oude woongronden langs de Maaskant in Noord-Brabant s-Hertogenbosch, 1950 Overzicht van vondsten uit de jaren 1947/48 in het gebied tussen Ravenstein en Empel uit bewoningsperioden van Ijzertijd tot Karolingische tijd. Artikel in Brabants Jaarboek 1949-50. BHIC
Van Ginkel, E./Theunissen, L. Onder heide en akkers, De archeologie van Noord-Brabant tot 1200 Utrecht, 2009 Gepopulariseerde en uitvoerig geïllustreerde samenvatting van het wetenschappelijk onderzoek, waarin o.a. de vondsten uit Noordoost-Brabant (zoals in Oss, Cuyk, Kessel, Empel) in een breder verband worden geplaatst. BHIC
Ball, A./Jansen, R. Van steentijd tot middeleeuwen : Archeologisch onderzoek rond een fossiele beekloop te Herpen-Wilgendaal Leiden, 2002 Uitvoerig rapport (258 p. A4) over de vondsten in Herpen van Midden-Steentijd (oudste bewoning 3000 v. Chr.) tot late Middeleeuwen. Voer voor (amateur)-archeologen. ARCHOL
Hermans, C. Noord-Brabantse Oudheden s-Hertogenbosch, 1865 Met o.a. ‘Germaansche oudheden’ uit Deursen: 700 lijkurnen, munten, een mantelhaakje en 13 stenen met 3 gaten om visnetten te verzwaren. BHIC