Bedevaart naar de kapel

Bedevaart naar de kapel

Afbeelding 25

Een van de punten van kritiek van de hervormers zoals Maarten Luther, was de verering van heiligen. Luther vond deze verering ongepast, omdat het een door de kerk verzonnen verering was. Bovendien werd het door de kerk vaak aangegrepen om er financieel beter van te worden. Zijn kritiek leidde er indirect toe, dat arme boeren en dagloners  op  10 augustus 1566 in Steenvoorde (Vlaanderen) spontaan met de beeldenstorm begonnen. Overigens was hun actie meer ingegeven door armoede en afkeer van de plaatselijke geestelijken dan door principiële overtuiging. De beeldenstorm breidde zich uit over heel Nederland en in onze buurt werd ’s Hertogenbosch op 22 augustus en Batenburg op 16 september 1566 door de beeldenstorm getroffen.

Dat wil echter niet zeggen, dat de verering van heiligen definitief verdween. Integendeel. Mede omdat de bevolking van het Land van Ravenstein niet zo gebukt ging onder strenge godsdienstwetten en waarschijnlijk goed functionerende geestelijken had, is er in dit gebied in die tijd geen grote beeldenstorm geweest. Sterker nog, de verering van enkele heiligen beleefde eerder een bloeiperiode. In ons werkgebied (de voormalige gemeente Ravenstein) werden al van oudsher twee bedevaarten gehouden: de bedevaart naar St. Anna op de Koolwijk (26 juli) en de bedevaart naar St. Rochus in Deursen (16 augustus).

 

Rochus van Montpellier leefde van 1295 – 1327 (afb. 25). Als wees trok hij al jong naar Rome. Onderweg verzorgde hij zieken, vooral pestlijders. Hij zou sommigen genezen hebben door het maken van een kruisteken. Op zijn terugreis werd hij zelf getroffen door de ziekte maar hij werd door een engel weer genezen. Terug in Montpellier werd hij opgepakt op beschuldiging van spionage. Hij stierf in de gevangenis.

Hij werd nooit officieel heilig verklaard, maar kreeg die status in de praktijk wel. Door zijn betrokkenheid bij de pestlijders werd hij vereerd als de beschermheilige tegen de pest en andere besmettelijke ziekten. De Rochuskapel in Deursen (op de foto op de achtergrond) dateert van 1745.

Meer info: Omroep Walraven: Rochusprocessie.

Scroll naar boven