Sociale geschiedenis

Verkuylen, C.Armenzorg in het Land van Ravenstein 1535/1795Vught, 1995Bijna de helft van het boek gaat over Deursen/Dennenburg waarvan het parochie-archief bewaard is. Opvallende conclusie: armoede in dit gebied was een marginaal verschijnsel.

BHIC

Oss

 E. van de LaarschotHet krottenvraagstuk in de  Brabantse MaaskantOss, 1962Tabellen met krotten in 13 gemeenten rond Oss, waaronder 177 in Ravenstein. Conclusie: ‘het ontstellend grote aantal krotten drukt als een loodzware last op dit gebied.’Oss
Buijks, H.Niet zomaar een dak : De woningbouwstichting Maasland 1962-1987Ravenstein, 1988Jubileumboekje met degelijke informatie over de woningsituatie in het Maasland (zie het rapport uit 1962) die aanleiding gaf tot de oprichting en de ontwikkeling van sociale woningbouwOss
Tilmans, E.De demografische ontwikkeling van de gemeente Ravenstein ca. 1811-1922 Nogal technische analyse van geboorten-en sterftecijfers. Geeft cijfers van de bevolking van Ravenstein, Huisseling en Deursen tussen 1815 en 1922.Oss
van de Burgt, R.Hoe Pius XII in het Hooghuis kwam, Vijftig jaar voortgezet onderwijs in RavensteinRavenstein, 2008Jubileumboekje over de Pius XII-Ulo/Mavo/Hooghuis locatie Ravenstein (1959-2009) en de voorgangers (Latijnse school en VGLO). Met veel foto’s van leerkrachten en leerlingen.Oss
Roel KnobenEen ‘kranig korps’ in Ravenstein. 125 jaar Stadsharmonie Oefening Baart Kunst.Ravenstein, 2015.Mooi vormgegeven boek met veel foto’s en informatieve bijschriften. Vlotte en gedegen geschiedschrijving, niet alleen van OBK, maar ook van de historische context in Ravenstein en Nederland.Oss
 Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord-Brabantsche en Geldersche gemeentens-HertogenboschTekst van testamenten uit 1891, 1894 en 1897 met legaten voor 8 gemeenten (Ravensein niet) en schenking van onroerende goederen aan o.a. Deursen, Dieden, Huisseling en Herpen.Oss
 Stukken betrekking hebbende op de nalatenschap van wijlen Mr. P.F. van Cooths-HertogenboschVervolg op de ‘Uiterste wilsbeschikking…’Oss
Smit, J.Het Loterijfonds van Ravenstein van zijne stichting in 1752 tot zijne reorganisatie in 1818Oss, 1938De geschiedenis van het fonds dat  begon met 20.000 gulden voor jaarlijkse toelagen aan de r.k.-geestelijken en het openbaar onderwijs. Brochure van 30 pagina.s, in de reeks Ossensia dl. VI.BHIC
Berben, Th.De stichting, het beheer en de administratie van het Loterij-Fonds te RavensteinBoxmeer, (1928)Boekje van 36 pagina’s door de penningmeester, waarin enkele officële stukken staan en een interessant overzicht van de inkomsten en uitgaven in 1928Oss
 Lijst van geneeskundigen, tandmeesters, apothekers, drogisten en vroedvrouwen in de provincie Noord-Brabant, vastgesteld 1 januari 1873 Lijst waaruit blijkt dat Ravenstein destijds beschikte over 1 med. doctor, 2 plattelandsheelmeesters/vroedmeesters en 2 apothekers, waarvan 1 ook drogist.BHIC
Verhoeven, D.Ter vorming van verstand en hart : lager onderwijs in oostelijk Noord- Brabant ca. 1770-1920Hilversum, 1994Proefschrift over o.a. schoolbezoek, alfabetisering, onderwijzers en de strijd tussen openbaar en bijzonder (katholiek) onderwijs.BHIC
Roosenboom, H.De dorpsschool in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch van 1648 tot 1795Tilburg, 1997Circa 55 procent van de kinderen van het gewone volk leerde eenvoudig lezen en schrijven. Ook over  de strijd tussen katholiek en protestant: kinderen uit Berghem gingen ’s morgens vroeg de grens over naar de Koolwijk en de ‘Slaperik’ (Slabroek?).BHIC
Duijvendak, M.Rooms, rijk of regentesk, Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant (circa 1810-1914)Den Bosch, 1990Verschuiving van de macht van overwegend Bossche  families naar mensen van elders uit nijverheid en landbouw en politieke en sociale organisaties, zoals kiesverenigingen en de boerenbond NCB. Met een lijst van personen met hun functies, financiële gegevens en familierelaties, waaronder de families Borret en Van Cooth.Oss
Scroll naar boven