Burgemeester Albertus van de Wiel 1860-1924

Geplaatst op 14 Januari 2014
Heemkundekring Land van Ravenstein,Burgemeester Albertus van de Wiel portret

Burgemeester Albertus van de Wiel

Albertus van de Wiel wordt op 2 juni 1860 in Huisseling geboren en huwt Johanna van de Ven uit Zeeland. Zij bewonen de, nog steeds bestaande, statige boerderij aan de Grotestraat 54, waar zich ook de gemeentesecretarie annex raadhuis bevindt. De burgemeester is dan G. van den Oever. Die woont in Ravenstein, waar hij tevens wethouder is.

Albertus was een zoon van Wilhelmus van der Wiel uit Escharen en Aloijsia van Aar. Wilhelmus was organist en secretaris van het R.K. Parochieel Armbestuur van Huisseling. Daarnaast was hij tot 1882 hoofdonderwijzer aan de Openbare Lagere School. Zijn kleindochter zou jaren later lerares worden op dezelfde school. Van de familie Van de Wiel is verder bekend dat zij het Heilig Hartbeeld aan de kerk hebben geschonken.

.Zoon Albertus is een man die het eveneens in zijn vingers heeft om belangrijke functies te gaan bekleden. Van de Wiel is een bezige bij en leeft te midden van de boeren en voelt zich dan ook nauw met ze verbonden. H. Elemans schrijft in zijn boek over de NCB dat de schooljeugd zich kostelijk vermaakte, wanneer Van de Wiel al wandelend allerlei capriolen uithaalde om zijn ochtendgymnastiek te beoefenen. Zijn kale hoofd danste als een flikkerbol op en neer in de morgenzon. De kinderen hadden daarnaast toch ook wel waardering voor hun burgemeester.

Hij kan mensen enthousiast maken voor de plaatselijke Boerenbond en de Boerenleenbank en andere samenwerkingsverbanden. Zo wordt hij secretaris van de gemeente Huisseling en Neerloon, is één van de medeoprichters van de grote NCB, medeoprichter en voorzitter van de Boerenleenbank en hij is de eerste directeur van de Brandassurantie NCB. Daarnaast is hij van 1897 tot 1918 penningmeester van het hoofdbestuur van de NCB en heeft zitting in diverse commissies en besturen, met name betreffende de zuivel- en veeverbetering. Hij is ook nog voorzitter van de plaatselijke Boerenbond, lid van de Provinciale Staten, organist en lid van het R.K. Armbestuur. In 1908 wordt Van de Wiel ook nog benoemd tot burgemeester van de gemeente Huisseling ca. Van de Wiel geeft bovendien nog diverse cursussen aan ambtenaren!

Van de Wiel steekt veel kracht in de brandassurantie. Het assurantiekantoor is gevestigd in een aanbouw aan het huis (inmiddels verdwenen), door middel van schuifdeuren van de gemeentesecretarie gescheiden. Deze eerste instelling van de NCB, die in 1898 is opgericht, houdt tot augustus 1923 in Huisseling kantoor. Daarna verhuist het naar Tilburg alwaar het tot Interpolis wordt omgedoopt. Per 1 januari 1924 neemt Van de Wiel ontslag. M. Bonants wordt zijn opvolger. In 1973 wordt bij het 75-jarig bestaan van Interpolis in Huisseling een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

De Boerenleenbank bevindt zich ‘gelukkig’ niet aan huis, maar in het pand Woordstraat 18 en wordt gerund door kassier Martinus Bernardus Coenen, die dan alleen op woensdagmiddag zitting houdt.

Helaas moest de goede man zijn functies al vroeg (in 1923) opgeven. Hij stierf op 22 april 1924 op slechts 63-jarige leeftijd! In 1923 wordt de gemeente Huisseling ca dan ook samen met Dieden ca en Deursen ca door Ravenstein geannexeerd. De Huisselingse Schoolstraat wordt omgedoopt tot Burg. Van de Wielstraat. Het grafmonument van Albertus en zijn vrouw Johanna is nog steeds op het parochieel kerkhof te vinden.

Scroll naar boven