Canon van Ravenstein

Heemkundekring Land van Ravenstein, canon van ravenstein

De 50 belangrijkste gebeurtenissen in de voormalige gemeente Ravenstein op een rijtje

Geplaatst in hun nationale context

De Canon van Ravenstein geeft een overzicht van de 50 belangrijkste gebeurtenissen in de voormalige gemeente Ravenstein. De Canon van Ravenstein is zo opgebouwd dat je op een logische manier door de geschiedenis wordt geleid.

1.1

1. Pioniers langs de Maas (tijd voor Chr.)

Voor onze jaartelling was de Maas een rivier die sterk meanderde en daarmee grote invloed had op het leven van deze...

2.1

2. De Romeinen in de buurt

Met de komst van de Romeinen begon voor ons land niet alleen een nieuwe jaartelling, ook...

Heemkundekring Land van Ravenstein, herpense putten

3. Herpense putten

De naam middeleeuwen werd eens gekozen om de periode tussen de Romeinse tijd en de Renaissance aan te...

4.1

4. De Heerlijkheid Herpen

De hele periode van de middeleeuwen wordt verdeeld in de tijd van monniken en ridders & van steden en staten...

5.1

5. De Pest in de buurt

In de veertiende eeuw diende zich in Europa een vijand aan, zoals er nog nooit een geweest...

De geboorte van de stad

6. De geboorte van een stad

In onze omgeving waren de heren van Herpen de baas. Omstreeks 1150 gaat het huis via vererving over...

De stad wordt volwassen

7. De stad wordt volwassen

Wanneer we terugkijken op de 15e eeuw lijkt het een eeuw waarin niet veel bijzonders gebeurde. Toch was…

Heemkundekring Land van Ravenstein, doar hedde de guld

8. “Daor hedde de guld”

In een middeleeuwse stad was het gilde niet weg te denken. Gilden waren organisaties van mensen met hetzelfde...

Moeder anna op de koolwijk

9. Moeder Anna op de Koolwijk

Een van de jaartallen die uit de geschiedenisles het best bleef hangen, was 1500: Karel V...

Heemkundekring Land van Ravenstein, god van katholieken en protestanten

10. God van katholieken en protestanten

De komst van de Republiek bracht niet alleen een nieuwe staatsvorm, ook de enige, toegestane godsdienst...

Het land van ravenstein en de republiek

11. Het Land van Ravenstein en de Republiek

Min of meer officieel begon de Tachtigjarige Oorlog met de slag bij Heiligerlee in 1568. Deze opstand...

geboorte van een staatje

12. De geboorte van een staatje

Terwijl de Republiek formeel ontstond in 1588, maar pas in 1648 erkend werd door de voormalig...

Heemkundekring Land van Ravenstein, de benauwde burgers

13. De benauwde burgers

De huizen in een middeleeuwse stad waren meestal gebouwd van hout met strodaken, materialen die...

Bedevaart naar de kapel

14. Bedevaart naar de kapel

Een van de punten van kritiek van de hervormers zoals Maarten Luther, was de verering van...

Heemkundekring Land van Ravenstein, loten voor de kerk

15. Loten voor de kerk.

Al in venster 13 is vermeld, dat het belijden van de katholieke godsdienst in een groot deel van Brabant ten...

Heemkundekring Land van Ravenstein, Onderwijs voor de elite

16. Onderwijs voor de elite.

De uitvinding van de boekdrukkunst wordt zowel aan Johannes Gutenberg als aan Laurens Janszoon...

Schermafbeelding 2023-03-13 114234Einde aan de onafhankelijkheid van ravenstein

17. Einde aan de “onafhankelijkheid” van Ravenstein.

In de 18e eeuw kwam aan de vooraanstaande positie van de...

Heemkundekring Land van Ravenstein, Hoogbezoek in de marktstraat

18. Hoog bezoek in de Marktstraat

Nederland werd voor het eerst een koninkrijk in 1806, toen nog met de naam koninkrijk Holland. Onze...

Heemkundekring Land van Ravenstein, dominee en schoolmeester Stephanus Hanewinkel 1766-1856

19. De dominee komt voorbij.

In de 18e eeuw, voor de komst van de Fransen, werden de katholieken in de Generaliteitslanden achtergesteld...

Heemkundekring Land van Ravenstein, Emancipatie in de kerk, kerk aangezicht

20. Emancipatie in de kerk.

Koning Willem I was in godsdienstig opzicht een waardige telg uit de familie van Oranje Nassau...

Heemkundekring Land van Ravenstein, leerlooiers aan de gracht

21. Leerlooiers aan de gracht

Omstreeks 1750 wordt in Engeland de stoommachine uitgevonden. De vele toepassingen...

Heemkundekring Land van Ravenstein, met de armen in de wind

22. Met de armen in de wind

Nederland kan niet zonder molens. Het buitenland zou ons niet meer herkennen. Er zijn veel verschillende...

De beers komt

23. De Beers komt

In de 13e eeuw werden er dijken langs de Maas aangelegd. Men begon in het westen en telkens wanneer...

Heemkundekring Land van Ravenstein, mededogen van de koning

24. Mededogen van de koning

Na de Franse tijd kreeg Nederland in 1814 weer een koning. Dit keer was het een telg uit het geslacht van...

Heemkundekring Land van Ravenstein, molen zonder wieken

25. Molen zonder wieken

Terwijl de productie van allerlei goederen steeds meer door machines in fabrieken met stoommachines werd gedaan...

Voor god en kerkelijke staat

26. Voor God en Kerkelijke Staat

Omstreeks 1870 veranderde er veel op de politieke landkaart van Europa. De groeiende handel...

De mulder aan de maas

27. De mulder aan de Maas

In de vaart der volkeren ontkwam ook Nederland niet aan de eerste industrialisatiegolf vanaf...

Heemkundekring Land van Ravenstein, het ijzeren paard

28. Het ijzeren paard

De in Engeland begonnen industriële revolutie verspreidde zich omstreeks 1850 over Europa...

Heemkundekring Land van Ravenstein, Neutraliteit

29. Neutraliteit

Politieke leiders in heel Europa hielden al jarenlang rekening met een oorlog toen in juli 1914 in Sarajevo de...

Heemkundekring Land van Ravenstein, het rijke roomse leven

30. Het Rijke Roomse Leven

De in de 19e eeuw begonnen emancipatie van de katholieken (zie venster 20) werd in het begin van de...

Heemkundekring Land van Ravenstein, crisiswerk aan de maas kaart

31. Crisiswerk aan de Maas

In 1929 brak in de Verenigde Staten een beurscrisis uit. Met name banken kwamen in het nauw. Al snel...

Heemkundekring Land van Ravenstein, wederopbouw brug

32. Bunkers en loopgraven; 2e W.O. – militair

Officieel begon de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 toen Engeland en Frankrijk de oorlog verklaarden aan... 

Heemkundekring Land van Ravenstein, stiekum radioluisteren

33. Stiekem radio luisteren; 2e W.O.-passief verzet.

In de eerste maanden van de bezetting leken de gevolgen van de Duitse bezetting mee te vallen. De Duitsers...

Heemkundekring Land van Ravenstein, de moord in het cafe, pastoor

34. De moord in het café; 2e W.O.-actief verzet

Naarmate de oorlog vorderde en de bezetting zwaarder drukte op de gemeenschap werd de roep...

Heemkundekring Land van Ravenstein, handen uit de mouwen

35. Handen uit de mouwen

Op 5 mei 1945 werd de Duitse capitulatie in hotel De Wereld in Wageningen getekend.  De oorlog was...

Heemkundekring Land van Ravenstein, truckfabriek

36. Truckfabriek bij het spoor

De schaalvergroting in de landbouw had ook gevolgen voor de vele melkfabriekjes uit het...

Heemkundekring Land van Ravenstein, Voortgezetonderwijs

37. Voortgezet onderwijs

Al in de 18e eeuw kende Ravenstein een zogenaamde Latijnse School (zie venster 16) . Het Latijn was bij de Jezuïeten...

Schaalvergroting

38. Schaalvergroting in de polder

De Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945, maar de wereld zou nooit meer hetzelfde zijn. De crisisjaren...

Heemkundekring Land van Ravenstein, middenstand

39. De middenstand in de verdrukking

De veranderingen in de samenleving hielden niet op bij de overgang van agrarische-samenleving naar industriële...

Heemkundekring Land van Ravenstein, zwemmen in de natuur

40. Zwemmen in de natuur

Nederland is verbonden met het water zoals de woestijn verbonden is met zand. Het is dan ook niet verwonderlijk...

Heemkundekring Land van Ravenstein, het geheim van de smit

41. Het geheim van de smid

De mechanisering in de landbouw betekende niet alleen voor de boeren een grote verandering. Ook...

De kerk loopt leeg

42. De kerk loopt leeg

De industrialisatie van Nederland bracht een kettingreactie op gang. Veel mensen trokken weg...

Heemkundekring Land van Ravenstein, vakantie in eigen land

43. Vakantie in eigen land

In 1963 eindigde de loon- en prijspolitiek. Daardoor mochten de lonen meer stijgen dan in de jaren...

Heemkundekring Land van Ravenstein, dansen in de garage

44. Dansen in de garage

Met de ontkerkelijking, die met name binnen de Katholieke kerk plaats vond, verdween vaak...

Heemkundekring Land van Ravenstein, overvloedig gas

45. Overvloedig gas

Het jaar 1959 was voor de Nederlandse economie een uiterst belangrijk jaar. Tijdens proefboringen...

Heemkundekring Land van Ravenstein, anders nar de overkant, brug

46. Anders naar de overkant

Met de stijging van de welvaart in de zestiger jaren, steeg ook het autobezit. De auto werd zelfs een...

Heemkundekring Land van Ravenstein, het verleden komt tot leven

47. Het verleden komt tot leven

Terugkijkend in de tijd is het makkelijk te zeggen: nooit veranderde de wereld zo snel dan in de twintigste...

Heemkundekring Land van Ravenstein, kunst in de straat

48. Kunst in de straat

Wanneer we terugkijken naar de 17e eeuw (de Gouden Eeuw) in Holland zien we 2 belangrijke kenmerken...

Heemkundekring Land van Ravenstein, tot ons genoegen

49. Tot Ons Genoegen

Het einde van de Tweede Wereldoorlog vormde het begin van een nieuwe tijd, een tijd van aanpakken...

Heemkundekring Land van Ravenstein, einde aan een tijdperk

50. Einde aan een tijdperk

Het jaar 2000. Een nieuwe eeuw, een nieuw millennium. Overal in de wereld was er al jaren naar uitgekeken...

Heemkundekring Land van Ravenstein, van wiligen gebouw

51. Nawoord en extra informatie

In 2007 werd de Nederlandse canon gepresenteerd. Al snel daarna waren er veelbetekenende reacties...

De Canon van Ravenstein

Scroll naar boven