Dansen in de garage

Heemkundekring Land van Ravenstein, dansen in de garage

Afbeelding 80

Met de ontkerkelijking, die met name binnen de Katholieke kerk plaats vond, verdween vaak ook het door de kerk georganiseerde jeugd- en jongerenwerk. In de tijd dat de Katholieke kerk nog zijn vooraanstaande rol kon spelen, waren er organisaties als de Katholieke Plattelands Jongeren; het Katholieke Meisjes Gilde, Jong Nederland en alleen in Ravenstein: De Instuif.
In veel dorpen verdwenen deze organisaties of verloor de kerk zijn greep op de organisatie.
Toch hadden ook de jongeren van na de ontkerkelijking en ontzuiling behoefte om elkaar in vrije tijd op te zoeken en met elkaar activiteiten te ondernemen.
In Huisseling stelde de familie Van den Hoogen hun aangebouwde garage ter beschikking van hun zoons en hun vrienden. De vriendengroep breidde zich snel uit en de bijeenkomsten kregen een vast karakter op de vrijdagavond. Met name studerende jongeren zochten elkaar op. Om de zaken goed te regelen werden er commissies gevormd: de barcommissie voor de inkopen van drank e.d.; een feestcommissie om bijzondere avonden te organiseren. De Soos was geboren.

Jongerensozen waren er veel in de omgeving. Sommigen specialiseerden zich in optredens van populaire bandjes of  volksmuziek. Anderen kregen vooral bekendheid door filmvoorstellingen. De soos in Ravenstein kende geen specialiteit maar toonde grote betrokkenheid op de samenleving. In de jaren zeventig waren er Spaanse avonden waarbij Spaanse gastarbeiders, die in het klooster in Haren woonden, de vrijdagavond met Spaanse muziek opluisterden. Met kerstmis werd een kerst-in met overwegingen maar ook vooral gezelligheid georganiseerd.
Voor de jongeren leek de sky the limit. Er kwam een eigen toneelgroep, die een voorstelling instudeerde; een eigen politieke groep: JIP ofwel Jongeren Informatie Politiek, die niet meedeed met verkiezingen, maar de politieke partijen met elkaar in debat liet gaan; een eigen voetbalteam (afb. 81.) dat meedeed met de zomeravondcompetitie en er kwam een eigen tijdschrift: De Pol.

Al snel werd de soos uitgebreid met de zaterdagavond voor de leeftijdsgroep tussen 12 en 16 jaar (afb. 80.). Voor hen werden vooral disco-avonden georganiseerd.
De uitbreiding maakte duidelijk, dat er gezocht moest worden naar een andere locatie. Op 10 november 1972 kreeg de jongerensoos de beschikking over de gymzaal van de voormalige jongensschool aan de Kolonel Wilsstraat. De Soos kreeg bij de verhuizing een nieuwe naam: Soos Pong-Ping omdat in deze zaal lange tijd de tafeltennisclub zijn domicilie had.
Omstreeks 1985 verhuisde men weer. Dit keer naar de voormalige bibliotheek in gemeenschapshuis Vidi Reo. Een nieuw bestuur trad aan en opnieuw werd de naam veranderd: Madhouse.

Heemkundekring Land van Ravenstein, buiten voetballen

Afbeelding 81

Scroll naar boven