De geboorte van een stad

Venster 6

De geboorte van de stad

In onze omgeving waren de heren van Herpen de baas. Omstreeks 1150 gaat het huis via vererving over naar de heren van Cuijk. Zij gaven in 1191 het gebied aan de hertog van Brabant onder de voorwaarde, dat zij het gebied in leen kregen met erfopvolging in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. In de 14e eeuw komt het gebied in handen van het geslacht Van Valkenburg. Door de bedijking is de Maas meer en meer een verkeersweg geworden voor handelaren. Ook de aan de IJssel gelegen Hanzesteden met hun handelscontacten tot in de Oostzee hebben hun uitstraling tot op de Maas. Walraven van Valkenburg ziet daarin zijn kans: tol heffen op de Maas. Om die tolheffing beter te controleren verhuisde hij zijn kasteel van Herpen naar Ravenstein. Ravenstein werd geboren (1360).

 

Het kasteel( afbeelding 6.2) trok mensen aan, die veiligheid en werk zochten. Daarmee groeide bij het kasteel een nederzetting die al in 1380 stadsrechten kreeg van de leenheer, de hertog van Brabant. Deze snelle beslissing van de hertog van Brabant zal wel te maken gehad hebben met de voortdurende strijd tussen Gelre en Brabant waarbij de Maas de grens vormde tussen beide hertogdommen. Elke vestingstad in deze onrustige streek was belangrijk om aan jouw kant te hebben…

Heemkundekring Land van Ravenstein, de geboorte van een stad

Afb 6.2

Heemkundekring Land van Ravenstein, de geboorte van een stad

Afb 6.3

Dat het een strijdtoneel was toont de slag bij Ravenstein (1388) (afb. 6.3)Volgens de kroniekschrijver Jean Froissart (1337-1404) leden de Brabanders in deze slag tegen de Geldersen een gevoelige nederlaag.

 

Scroll naar boven