De stad wordt volwassen

Venster 7

De stad wordt volwassen

Afbeelding 13

Wanneer we terugkijken op de 15e eeuw lijkt het een eeuw waarin niet veel bijzonders gebeurde. Toch was het schijn. Juist in deze eeuw broeide het op velerlei gebied. Het in de 14e eeuw in Europa geïntroduceerde buskruit vond steeds meer zijn weg naar oorlogszuchtige heren om hun machtshonger te stillen. Portugese ontdekkingsreizigers reisden behoedzaam langs de kust van Afrika richting verre oosten en waren een voorbode voor mensen als Columbus en Magelhaen. John Wyclif en Johannes Hus waren de wegbereiders voor latere hervormers als Maarten Luther en Johannes Calvijn. De 15 eeuw was dus de stilte voor de storm

Ook over het Land van Ravenstein hing een deken van rust en orde. De heren van Kleef, met name Adolf van Kleef (1425 – 1492) die zich Heer van Ravenstein liet noemen en zijn zoon Filips van Kleef (1459 – 1528) lijken de touwtjes stevig in handen te hebben. Laatstgenoemde voelde toch aan het begin van de 16e eeuw de spanning stijgen en besloot Ravenstein om te bouwen tot een echte vestingstad.

In 2016 werd in de tuin van de familie Van Mourik de laatste hand gelegd aan de restauratie van het bastion, dat in 1509 in opdracht van Filips van Kleef werd aangelegd (afb. 13.). Behalve bastions kende de vestingstad brede grachten, hoornwerken en rondelen. Daarnaast waren er stadswallen en poorten.

Binnen het stadje zien we nog de middeleeuwse gracht evenals de situering van het kasteel, waarmee alles begon. De vestingwerken werden aangelegd in een tijd waarin hertogin Maria van Bourgondië en later keizer Karel V al wel heersers waren over Brabant maar nog niet over het hertogdom Gelre. In 1543 werd ook Gelre definitief toegevoegd en werden de vestingwerken minder noodzakelijk. In hetzelfde jaar vaardigde Karel V in het Verdrag van Venlo de verordening uit, dat de vestingwerken verwijderd moesten worden. De wallen werden geslecht en maakten de grachten een stuk smaller. Ook het bastion verdween voor lange tijd onder een dikke laag aarde.

Meer info: www.heemkunderavenstein.nl > historie

Scroll naar boven