E nieuws november 2019

Extra ledenvergadering 15 november

Het bestuur nodigt de leden uit voor een vergadering over de deelname van de Heemkundekring in het Raadhuis. Deze vergadering wordt gehouden op:
Vrijdag 15 november om 19.30 uur in het Raadhuis
Op de ledenvergadering in het voorjaar van 2019 hebben we de voortgang van de herbestemming van het Raadhuis besproken. Van meet af aan (2017) heeft de Heemkundekring bij de gemeente gepleit voor het behoud van een semi-publieke functie voor dit gebouw. Dat werpt nu zijn vruchten af! In december 2019 zijn Donato’s, Sint Barbaragilde, Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein en Heemkundekring van plan om met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, zodat deze semi-publieke functie inhoud krijgt.
Wat betekent dit in de praktijk? Allereerst dat de Heemkundekring tegen een aantrekkelijk tarief een opslagruimte op de zolder van het Raadhuis in gebruik kan nemen. Daarmee vervangen we de ruimte in het Hooghuis, die op termijn niet meer beschikbaar zal zijn. Ook zullen we als vereniging, als één van de hoofdgebruikers vertegenwoordigd zijn in de stichting Ravensteins Raadhuis. Daarmee willen we mogelijke activiteiten bundelen en zo het cultuurhistorisch aanbod versterken.
Dit plan willen we komend jaar uitwerken. Het is de bedoeling dat we het Ravensteins Raadhuis in het najaar van 2021 openen, na een grondige verbouwing. De gemeenteraad heeft recentelijk het krediet voor deze verbouwing beschikbaar gesteld.
Tijdens de extra ledenvergadering lichten Winfried de Luij en Joost Michels de plannen toe en is er gelegenheid om vragen te stellen. Natuurlijk zijn we als bestuur benieuwd naar jouw opmerkingen: die betrekken we bij verdere besluit- en planvorming. Je bent van harte welkom!

11 december: Lezing boek Jezuïeten

Het langverwachte boek is verschenen. Jarenlang heeft Tom Gribnau, samen met vertalers, gewerkt aan de jaarbrieven van de jezuïeten in Ravenstein. De verslagen geven een opvallend inkijkje in het religieuze leven van die tijd en de bijzondere wijze waarop de jezuïeten daarbij te werk gingen. Op woensdag 11 december geeft Tom Gribnau een lezing over het boek Martiaal en theatraal. De jezuïeten in Ravenstein, (1643-1772). Het verschijnt bij de Valkhof Pers en kost
€ 27,50. Uiteraard is het boek te koop na de lezing, met handtekening van de auteur.
De lezing begint om 20 uur in de molen.