Open dag bolwerk

16-e-eeuw-bastionNa de officiële opening op 13 mei is op 16 mei (Tweede Pinksterdag) iedereen welkom op het terrein van het Philips van Kleefbolwerck (tuin Van Mourik).

Dit verdedigingswerk dateert van 1509 en is daarmee het oudst bekende bolwerk van dit type in de Nederlanden. Er zijn vergelijkbare vestingwerken in Nederland aangetroffen maar die zijn van later datum.Na de opgraving is gewerkt aan het zichtbaar maken en beschermen van de blootgelegde delen van dit bolwerk. Architect Maurits Cobben was vormgever van dit project waarbij de geschutskelder is opgemetseld, de contouren van het schutsveld zichtbaar zijn gemaakt, aarden wallen zijn opgeworpen en de kazemat met glasplaten is afgedekt.

In het blad Saillant van de Menno van Coehoornstichting staat een artikel over deze opgraving. Voor het volledige artikel lees verder