Einde aan de “onafhankelijkheid” van Ravenstein

Schermafbeelding 2023-03-13 114234Einde aan de onafhankelijkheid van ravenstein

Afbeelding 28

In de 18e eeuw kwam aan de vooraanstaande positie van de Republiek langzaam maar zeker een einde. Met name Engeland nam de positie van Nederland over. De Engelse macht op zee had de kracht van de Hollandse vloot ingehaald. Daarmee verloor de V.O.C. zijn monopoliepositie. Tegelijkertijd was het bestuur in gezapigheid vervallen. De rijke koopmansfamilies genoten van hun rijkdom op hun landhuizen aan de Vecht en de stadhouder was in de praktijk nagenoeg een erfelijk vorst, die zijn binnenlandse macht wilde verstevigen als dat kon.

Stadhouder Willem V bleek een zwak leider. Op de vlucht voor de patriotten, die zijn zwakke bestuur wilden hervormen, vluchtte hij omstreeks 1785 naar Nijmegen. Zijn vrouw, Wilhelmina van Pruisen, riep de hulp in van haar machtige broer, Frederik van Pruisen. Deze verjoeg de patriotten, die massaal naar Frankrijk vluchtten.

In Frankrijk was de situatie eigenlijk niet veel beter. Ook daar aan het eind van de 18e eeuw een vorst, die teerde op de verworven rijkdom van zijn voorvaderen. Maar daar zou een spoedig einde aan komen: De Franse Revolutie 1789.

Op aandringen van de Hollandse patriotten, die naar Frankrijk waren gevlucht, kwam het revolutionaire, Franse leger in 1795 ons land binnen om van Holland een vazalstaat van Frankrijk te maken. Daarbij werd ook het Land van Ravenstein onder de voet gelopen. Het gebied werd simpel toegewezen aan de nieuwe republiek: De Bataafse Republiek
(afb. 28.).

In Frankrijk kwam ondertussen Napoleon Bonaparte aan de macht. Als generaal zat het oorlog voeren in zijn bloed. De vele oorlogen kostten hem echter grote sommen geld. Dat bracht hem op het idee om enkele gebieden, die eerder zomaar werden toebedeeld aan de Bataafse Republiek alsnog aan diezelfde republiek te verkopen. Op 4 januari 1800 werd ook het Land van Ravenstein voor 3 miljoen gulden aan de Bataafse Republiek verkocht. Daarmee was ook formeel een einde gekomen aan het bestaan van het “staatje” Land van Ravenstein.

In 1814 eindigde de Franse tijd en kwam koning Willem I op de troon. Het Land van Ravenstein bleef deel uit maken van het nieuwe koninkrijk. Toch was de regering  koning Willem I nog niet zeker van zijn zaak. Om te voorkomen dat het Ravensteinse volkje nog aspiraties voor terugkeer naar  zelfstandigheid zou krijgen, werd het kasteel in 1818 tot en met de fundering gesloopt. Alleen de grachten herinneren nog aan de plaats waar het kasteel stond.

Scroll naar boven