financieel jaarverslag 2015

Heemkundekring Financieel jaarverslag 2015
Land van Ravenstein
Bezittingen 2015 2014 Schulden 2015 2014
Te ontvangen posten Vermogen begin boekjaar 46,615.68 48,523.31
Leerlooierij 1,367.75 0.00 resultaat boekjaar -8,204.10 -1,907.63
Bel-R (expeditie) 856.83 856.83
Stadswandelingen 0.00 105.00 Vermogen ultimo boekjaar 38,411.58 46,615.68
Spaarrekening Rabobank 11,649.30 17,780.00
Spaarrekening SNS Bank 25,386.71 25,000.00 Archeologie 57.44 0.00
Lopende rekening Rabobank 1,395.84 3,803.71 Maas en erfdijk 696.95 290.40
Anbi 123.50 0.00 Werkgroep stadje 73.81 0.00
Stadswandelingen 367.50 0.00 Rente en kosten bank 14.36 30.46
Borg voor de postbus 50.00 50.00 Anbi 140.36 0.00
Stadswandeling 99.50 175.00
Tuinhuisjesproject 1,703.43 484.00
41,197.43 47,595.54 41,197.43 47,595.54
Staat van baten en lasten
Lasten Baten
Werkgroep Archeologie 356.01 593.70 Contributies 2,866.00 2,565.00
Werkgroep Redactie 4,872.80 2,299.19 Stadswandelingen 5,548.00 5,988.50
Werkgroep ICT 0.00 507.36 Rondleidingen Leerlooierij 1,367.75 1,524.70
Werkgroep Stadswandelingen 1,392.13 1,728.53 Subsidie gemeente Oss 2,373.00 2,376.00
Werkgroep Nieuwsbrieven 121.00 136.57 Anbi 2,747.04 336.00
Werkgroep lezingen 57.40 292.49 Rente 556.01 434.05
Werkgroep stadje 73.81 0.00 Tuinhuisjes 462.37 0.00
Vergaderingen 388.74 838.61 Boekenverkoop 251.70 0.00
Bestuurskosten 701.80 0.00 Donaties 316.68 0.00
Secretariaat 1,003.81 265.28
Algemeen 134.76 0.00
Anbi 842.16 0.00
Archivering 97.86 0.00
Website 635.49 0.00
Aanschaf boek(en) 34.95 274.95
Leerlooierij 2,000.00 2,000.00
Betaalde contributies 288.00 256.00
Verzekering 202.56 201.24
Uitje bestuur 0.00 194.00
Huisvesting 0.00 493.11
Bankkosten 209.77 122.33
Tuinhuisjes 9,941.96 4,056.20
Giften 750.00 0.00
Huisvestingskosten voorgaand jaar 587.64 0.00
Voordelig saldo Nadelig saldo 8,204.10 1,907.63
Totaal 24,692.65 14,259.56 24,692.65 15,131.88