Financieel jaarverslag 2019

Exploitatie resultaat 2019

 

inkomstenposten

Begroot 2019

Resultaat

2019

 

uitgavenposten

Begroot

2019

Resultaat

2019

1

Besturen

1.1   lidmaatschap

1.2   subsidie gemeente

1.3   donaties

 

€ 3600,–

€ 2373,–

 

€ 4130,–

€ 2373,–

1

Besturen

1.1   vergaderkosten

1.2   bestuurskosten

1.3   secretariaatskoste

1.4   algemeen

 

€ 500,–

€ 600,–

€ 300,–

€ 100,–

 

€ 554,64

€ 886,41

€ 364,67

        -,–

2

Huisvesting / huishoudelijke zaken

 

 

 

2

Huisvesting / huishoudelijke zaken

2.1 huur Hooghuis

2.2 verzekering

2.3 inkoop algemeen

 

 

€ 1600,–

€  275,–

 

 

€ 1465,92

€   299,16

3

Communicatie / pr

3.1 porto maas en erfdijk

3.2 losse verkoop m & e

 

 

3

Communicatie / pr

3.1 website

3.2 maas en erfdijk

3.3 nieuwsbrief

3.4 techniek

3.5 algemeen

 

€   100,–

€ 3500,–

 

€   100,–

 

 

€     10,75

€ 3673,98

 

€     -,–

4

Werkgroepen

4.1 stadswandeling

4.2 archeologie

4.3 lezingen

4.4 excursies

4.5 tuingroep

 

€ 4500,–

 

 

 

€ 300,–

 

3507,25

 

 

 

€ 304,50

4

Werkgroepen

4.1stadswandelingen

4.2 archeologie

4.3 lezingen

4.4 excursies/ mon.

4.5 archivering

4.6 werkgroep stad

4.7 foto en beeld

      Tentoonstelling

4.8 tuingroep

 

€ 1200,–

€   300,–

€   300,–

€   300,–

€   300,–

€   300,–

€   500,–

€   500,–

€   300,–

 

€ 1008,50

€   248,54

€   157,50

 

 

 

€  513,80

€  227,50

5

Projecten

 

 

 

5

Projecten

-boekenfonds

-smederij

 

 

€ 1000,–

6

Algemeen

6.1 rente bank

 

 

€ 30,–

 

€ 13,21

6

Algemeen

6.1 bankkosten

6.2 contributies

6.3 boeken/ tijdschrift

6.4 garantie  leerlooye

6.5 onvoorzien

6.6 donaties

6.7 stichting vestingwerken

 

€  175,–

€  240,–

€  100,–

€  500,–

 

 

€  500,–

 

€ 166,72

€ 143,–

 

€ 1646,–

 

 

€ 500,–

 

 

 

 

 

7

Reserveringen

7.1 boekenfonds

7.2 tuinhuisjes

 

€  1000,–

€   300,–

 

€ 1000,–

€  300,–

 

Totaal inkomsten

€ 10.803,-

€ 10327,96

 

Totaal uitgaven

€ 13.890,–

€ 14.230,76

 

 

 

 

 

Exploitatietekort

€    3087,-

€ 3902,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteding boekefonds

€   1000,–

€ 1000,–

 

 

 

 

 

Besteding smederij

€   5000,–

€   -,–

 

 

 

 

 

Balans 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Bezittingen

 

2019

 

2018

 

Schulden

2019

 

2018

Te ontvangen posten

         

Vermogen begin boekjaar

39.264,27

 

41.749,37

Tuingroep

 

97,50

 

0,00

 

resultaat boekjaar

-1.969,29

 

-2.485,10

Lidmaatschap

 

50,00

 

15,00

         

Stadswandelingen

 

0,00

 

0,00

 

Vermogen ultimo boekjaar

37.294,98

 

39.264,27

Vooruitbetaalde huur Hooghuis

0,00

 

120,00

         
           

Voorziening boekenfonds

2.000,00

 

3.000,00

           

Voorziening tuinhuisjes

1.400,00

 

1.100,00

Spaarrekening Rabobank

10.027,38

 

10.026,27

         

Spaarrekening SNS Bank

25.921,07

 

25.895,17

 

Archeologie

0,00

 

0,00

Lopende rekening Rabobank

7.325,65

 

9.119,62

 

Maas en erfdijk

1.653,67

 

1.711,99

           

Rente en kosten bank

9,95

 

16,80

           

Vooruit ontvangen contributie

15,00

 

30,00

Borg voor de postbus

 

50,00

 

50,00

 

Stadswandeling

0,00

 

0,00

           

Leerlooierij

1.088,00

 

58,00

           

Nog te betalen contributies

0,00

 

45,00

           

Nog te betalen stortkosten

10,00

 

0,00

   

 

 

 

   

 

 

 

   

43.471,60

 

45.226,06

   

43.471,60

 

45.226,06

                   
                   

STAAT VAN BATEN EN LATEN

2019

 

2018

   

2019

 

2018

Lasten

         

Baten

     

Werkgroep Archeologie

248,54

 

150,00

 

Contributies

4.160,00

 

3.565,00

Werkgroep Redactie

 

3.701,98

 

4.056,54

 

Stadswandelingen

3.507,25

 

4.700,00

Werkgroep Stadswandelingen

1.032,46

 

1.196,80

 

Subsidie gemeente Oss

2.373,00

 

2.373,00

Werkgroep lezingen

 

157,50

 

0,00

 

Rente

27,01

 

64,25

Boeken en tijdschriften

0,00

 

139,15

 

Tuinhuisjes

0,00

 

260,80

Techniek

 

0,00

 

28,89

 

Excursies

304,50

 

0,00

Werkgroep stadje

 

0,00

 

207,52

         

Vergaderingen

 

554,64

 

433,50

         

Bestuurskosten

 

886,41

 

568,70

         

Secretariaat

 

364,67

 

312,45

         

Algemeen

 

0,00

 

19,99

         

Vestingswerken

 

500,00

 

900,00

         

Beeld foto

 

741,30

 

420,00

         

Website

 

10,95

 

0,00

         

Huur Hooghuys

 

1.581,60

 

1.560,00

         

Leerlooierij

 

1.588,00

 

558,00

         

Betaalde contributies

 

143,00

 

232,95

         

Verzekering

 

299,16

 

225,12

         

Bankkosten

 

167,17

 

169,95

         

Tuinhuisjes

 

0,00

 

501,39

         

Boekenfonds

 

1.000,00

 

0,00

         

Tuinhuisjes project

 

63,67

 

468,00

         

Mutatie reservering boekenfonds

-1.000,00

 

1.000,00

         

Mutatie reservering tuinhuisjes

300,00

 

300,00

         
                   
                   
                   

Voordelig saldo

 

0,00

 

0,00

 

Nadelig saldo

1.969,29

 

2.485,10

                   

Totaal

 

12.341,05

 

13.448,95

   

12.341,05

 

13.448,15

                   

Begroting 2020

 

inkomstenposten

Resultaat

2019

Begroting

2020

 

uitgavenposten

Resultaat

2019

Begroting 2020

1

Besturen

1.4   lidmaatschap

1.5   subsidie gemeente

1.6   donaties

 

€ 4130,-

€ 2373,-

 

€ 4200,-

€ 2373,-

1

Besturen

1.5   vergaderkosten

1.6   bestuurskosten

1.7   secretariaatskoste

1.8   algemeen

 

€ 554,64

€ 886,41

€ 364,67

        -,–

 

€ 550,–

€ 800,–

€ 400,–

2

Huisvesting / huishoudelijke zaken

 

 

 

2

Huisvesting / huishoudelijke zaken

2.1 huur Hooghuis

2.2 verzekering

2.3 inkoop algemeen

 

 

€ 1465,92

€   299,16

 

 

€ 1500,–

€   300,–

3

Communicatie / pr

3.1 porto maas en erfdijk

 

 

 

 

3

Communicatie / pr

3.1 maas en erfdijk

3.2 techniek

3.3 algemeen

 

€ 3673,98

€     10,71

 

€ 3700,–

€   100,–

4

Werkgroepen

4.1 stadswandeling

4.2 archeologie

4.3 lezingen

4.4 excursies

4.5 tuingroep

 

€ 3507,25

 

 

 

€ 304,50

 

€ 3000,–

 

 

 

€   300,–

4

Werkgroepen

4.1stadswandelingen

4.2 archeologie

4.3 lezingen

4.4 excursies/ mon.

4.5 archivering

4.6 werkgroep stad

4.7 foto en beeld

      Tentoonstelling

4.8 tuingroep

 

€ 1008,50

€   248,54

€   157,50

 

 

 

€  513,80

€  227,50

€     63,67

 

€ 1000,–

€  300,–

€  300,–

 

 

 

€ 500,–

 

€ 300,–

5

Projecten

-verkoop boek

 

 

 

5

Projecten

-boekenfonds

-smederij

 

€ 1000,–

 

€ 1000,–

6

Algemeen

6.1 rente bank

 

 

€ 13,21

 

€ 1,–

6

Algemeen

6.1 bankkosten

6.2 contributies

6.3 boeken/ tijdschrift

6.4 garantie  leerlooye

6.5 onvoorzien

6.6 donaties

6.7 stichting vestingwerken

 

€ 166,72

€ 143,–

 

€ 1646,–

 

 

€ 500,–

 

 

€ 170,–

€ 150,–

 

€ 750,–

 

 

€ 500,–

 

 

 

 

7

Reserveringen

7.1 boekenfonds

7.2 tuinhuisjes

 

€ 1000,–

€  300,–

 

€ 1000,–

€   300,–

 

Totaal inkomsten

€ 10327,96

€ 9874,–

 

Totaal uitgaven

€ 14.230,76

€ 13.620,-

 

 

 

 

 

Exploitatietekort

€ 3902,28

€ 3746,–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteding smederij

 

€ 5000,–