God van katholieken en protestanten

Heemkundekring Land van Ravenstein, god van katholieken en protestanten

Afbeelding 18

De komst van de Republiek bracht niet alleen een nieuwe staatsvorm, ook de enige, toegestane godsdienst wijzigde van katholiek naar protestant. Met name het Brabantse deel, dat bestuurd werd door de Republiek (de Generaliteitslanden) had onder de dwang van de opgelegde godsdienst te lijden en zocht een acceptabel alternatief.

Voor het Land van Ravenstein betekende het echter een opleving van de katholieke godsdienst. Het Tractaat van Xanten (1614), waarin de strijdende erfgenamen van het huis Kleef met medeweten van de Republiek hadden bepaald, dat er godsdienstvrijheid zou zijn in het Land van Ravenstein, droeg daar in hoge mate aan bij.  De kapel van St. Anna op de Koolwijk (afb. 18.) kreeg veel meer aanloop. Katholieken uit Oss en omgeving kwamen naar Koolwijk om er te trouwen, hun kinderen te dopen of gewoon om er een kerkdienst bij te wonen.

Maar niet alleen deze kapel is een uiting van de opbloei. Het was de periode van de komst van vele kloosterorden waaronder de Jezuïeten.

Deze van oorsprong Franse kloosterorde was opgericht door Ignatius van Loyola. De orde onderscheidt zich van andere orden daar waar zij absolute gehoorzaamheid aan de paus beloven.  De taak van de orde was oorspronkelijk het verzorgen van zieken. Later hielden de leden van deze orde zich steeds meer bezig in beroepen als leraar, advocaat en econoom. Het waren derhalve hoog opgeleide mensen. De Jezuïeten waren verjaagd uit ’s Hertogenbosch, toen dat in 1629 door Frederik Hendrik veroverd werd. Zij bouwden in de St. Luciastraat hun klooster (afb. 19.). De Jezuïeten bouwden ook een school (zie venster 16).

Behalve kloosterorden kwamen er ook nieuwe kapelletjes, zoals het Antoniuskapelletje in Deursen (1637).

Meer info: Omroep Walraven uitzending 20-8-2009

Heemkundekring Land van Ravenstein, gebouw

Afbeelding 19

Scroll naar boven