Het Rijke Roomse Leven

De in de 19e eeuw begonnen emancipatie van de katholieken (zie venster 20) werd in het begin van de twintigste eeuw steeds duidelijker zichtbaar. Nieuwe organisaties bloeiden als nooit tevoren. Niet alleen het bloeiende kloosterleven zette het katholieke zuiden op de Nederlandse kaart. Ook enkele nieuwe bedrijven kregen internationale allure zoals gloeilampenfabriek Philips. Het bedrijf maakte dankbaar gebruik van het enorme arbeidersaanbod in Brabant. De vele kinderen uit de grote katholieke gezinnen konden niet allemaal in de traditionele landbouw emplooi vinden. De landbouw was zelfs voorzichtig begonnen met mechanisering waardoor er juist minder boerenknechten en boerenmeiden nodig waren.

Heemkundekring Land van Ravenstein, het rijke roomse leven

Afbeelding 52

De kerk had er zo zijn voordeel van. Het werd een traditie om de tweede zoon tot priester op te leiden of in te laten treden in het klooster. De kerk kreeg mede daardoor een nog belangrijkere rol in de samenleving. Tegelijkertijd leefde het verenigingsleven helemaal op. Overal werden voetbalclubs, muziekverenigingen, beroepsorganisaties en dergelijke opgericht. Op die manier probeerde men ook de wind uit de zeilen te nemen van de “goddeloze” socialisten. In het kielzog van deze ontwikkelingen zien we ook een opleving van georganiseerde bedevaarten.

In Ravenstein en omgeving werd in 1888 de “Broederschap Bedevaart Kevelaer Ravenstein en Omstreken” opgericht. In augustus van dat jaar werd de eerste tweedaagse bedevaart naar Kevelaer (Duitsland) georganiseerd (afb. 52.). Opvallend is dat plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders en werkgevers in de organisatie plaats hebben genomen. Met name leerlooier en schoenfabrikant Ignaat Suermondt toont zijn katholieke overtuiging. Hij gaat zelfs zover dat hij de werkweek samen met zijn werknemers afsluit bij het Heilig Hart beeld in zijn bedrijf. Werknemers, die deze ceremonie niet willen bijwonen moeten een halfuur langer doorwerken…

De bedevaart bestond uit een processie met bruidjes, vaandels en fanfare door de straten van Kevelaer. Het hoogtepunt was de door een eigen priester opgedragen heilige mis in de Mariakapel. Na twee vrome dagen ging men per trein weer huiswaarts. In de vijftiger jaren werd de tweedaagse treinreis vervangen door een eendaagse busreis.

Tot op de dag van vandaag wordt de bedevaart gehouden. Alleen tijdens en rondom de twee wereldoorlogen lag de bedevaart stil.

Scroll naar boven