Algemeen

Algemeen

Om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken, op een verantwoorde manier vast te leggen en uit te dragen dient men terug te gaan tot de periode van ongeveer 1200 na Cr. Naast historische gebeurtenissen die uiteraard onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de omliggende gebieden door de eeuwen heen.
Maar onze aandacht gaat natuurlijk ook uit ook uit naar gebouwen, archeologie, omgeving, taal, religie, de middenstand en persoonlijke foto’s en verhalen van bewoners. De geschiedenis van de regio in vogelvlucht. Lees de verhalen over Stad & Land en de plaatsen van de voormalige gemeente Ravenstein.

Geografisch werkgebied.

Het werkgebied van de heemkundekring beperkt zich voornamelijk tot het gebied van de voormalige gemeente Ravenstein. Naast Ravenstein bestond de gemeente in die tijd uit nog zo’n 12-tal kernen welke gezien vanuit hun historie allemaal al eens een vorm van herindeling hadden meegemaakt en hun zelfstandigheid hadden moeten opgegeven.
Als zelfstandige gemeente is het gebied per 1 januari 2003 opgegaan in de Gemeente Oss.