Jaarverslag 2016

Bestuurlijk jaarverslag Heemkundekring in 2016

Ledenaantal groeit met 28

De stijging van het aantal ledenaantal zet door. Na de groei met 18 leden in 2015 steeg het aantal in 2016 met 28 leden (van 205 naar 233). Op 28 mei kwamen er 8 nieuwe leden bij. Dit waren leden van de KBO die een middag voor 80-plussers bezochten. Ze kregen historische foto’s van Ravenstein te zien, deels uit ons blad Tussen Maas & Erfdijk.
In 2016 ontvielen ons de volgende leden:
Henk van Drunen, Lambert van Boxtel, Kees van der Linden, Angela Dekkers-Castenmiller.

3 nummers (84 pagina’s) Tussen Maas & Erfdijk

Er kwamen veel positieve reacties op het blad Tussen Maas & Erfdijk. De redactie bracht in 2016 drie nummers uit met in totaal 84 pagina’s aan teksten en beelden van mensen en dingen van vroeger.

131 stadswandelingen

De stadsgidsen hielden 131 rondleidingen met in totaal 2400 deelnemers. In 2015 waren 140 wandelingen en 1816 personen.

Nieuwe werkgroep beeldarchivering

Begin 2016 ging de nieuwe werkgroep Beeldarchivering van start. De vijf leden van deze werkgroep beheren de nieuwe versie van de Film- en Fotobank Noord-Brabant. Dit beeldarchief kreeg een andere opzet en heet voortaan de Brabant Cloud. Daar staan de 6000 beelden die de afgelopen jaren vanuit Ravenstein zijn ingevoerd. De werkgroep loopt de huidige afbeeldingen kritisch na. Hierbij wordt vooral gelet op de kwaliteit van de foto’s en de omschrijvingen, datering en trefwoorden die als zoekcriteria gebruikt worden.
Jeroen Arts is in 2016 begonnen met het plaatsen van historische foto’s op de Facebook-pagina van de Heemkundekring.

Opening tuinhuisjes

Met bietenballen en Ravensteins bier is op 10 juni 2016 de officiële heropening van de gerestaureerde tuinhuisjes gevierd. Een zonnig tuinfeest met vrijwilligers, sponsoren, buurtbewoners, bestuurders van andere organisaties, wethouder Van der Schoot en geïnteresseerde leden van de Heemkundekring. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft een subsidie van € 3000 toegekend aan de Heemkundekring voor de restauratie van de tuinhuisjes.

Het ‘‘Pulleke’’ is terug

Op de plek waar ’t Laantje en het Pollekespad op de Stationssingel in Ravenstein uitkomen, staat weer een grenspaal, op initiatief van de Heemkundekring. Deze markeerde vroeger het punt waar de gemeentes Ravenstein, Huisseling en Dieden aan elkaar grensden. Er was volop aandacht van de media voor de plaatsing op 24 november.

Lezing Philips van Kleefbolwerck

Archeoloog Eric van der Kuijl en architect Maurits Cobben hielden op 12 april een lezing over de opgraving en het ‘beleefbaar maken’ van het Philips van Kleefbolwerck in Ravenstein. Dit verdedigingswerk dateert van 1509 en is daarmee het oudst bekende bolwerk van dit type in de Nederlanden. De lezing werd georganiseerd in samenwerking met de Stichting Vestingwerken Ravenstein.

Bezoek Open Monumentendag

De Heemkundekring heeft ook in 2016 de organisatie van de Open Monumentendag voor Ravenstein gecoördineerd. De stadsgidsen hebben honderden bezoekers ontvangen tijdens de Open Monumentendag in Ravenstein. De gidsen waren aanwezig bij de Sint Luciakerk en de Garnizoenskerk en bij de gerestaureerde tuinhuisjes. Het Leerlooierij Museum meldde een aantal van 350 bezoekers.