Jaarverslag 2018

Ledenaantal

Het aantal leden is gestegen van 240 eind 2017 tot 260 eind 2018. Die stijging is onder meer te danken aan fotopresentaties bij de KBO en aan de positieve reacties op ons blad.

Schoolfoto’s bij KBO

De werkgroep Beeldarchivering verzorgde op 17 maart deel een fotomiddag van de KBO in Vidi Reo en op 8 oktober voor de bewoners van de Valkenburcht en de Voorburcht. Ook hier was er weer voldoende belangstelling voor onze foto’s en reageerden mensen wederom met hun persoonlijke herinneringen.

Stadswandelingen

Circa 1300 personen hebben in 2018 een stadswandeling gemaakt onder leiding van een stadsgids. Daarnaast werden bezoekers van de Open Monumentendagen geïnformeerd. Op zaterdag 15 december was er een speciale wandeling door duister Ravenstein.

 Tussen Maas & Erfdijk

Er verschenen weer drie nummers. Ongeveer vijftien personen leveren min of meer regelmatig artikelen aan. Oudere jaargangen zijn op de website geplaatst.

Raadhuis behouden

De Heemkundekring heeft zich ingezet voor het behoud van het Raadhuis voor de gemeenschap. In 2018 is daarover meer duidelijkheid gekomen. Naast een commerciële partij zullen het TIR, de Heemkundekring en het Barbaragilde gebruik kunnen maken van het pand.

Studie Ontmoeten op De Bleek

De werkgroep Stadsbelangen van de Heemkundekring heeft de studie Ontmoeten op De Bleek gepresenteerd aan de wethouders van de gemeente Oss en aan de leden. Deze studie heeft als doel een verantwoorde historische locatie-uitwerking voor een gebouw voor ontmoeten (zoals Vidi Reo), een historische reconstructie van het Bovenste Hoornwerk (nu NCC-kampeerterrein) en het gebruik daarvan voor de stad Ravenstein.

Open Monumentendagen

De Heemkundekring organiseerde de Open Monumentendagen op zaterdag 8 en zondag 9 september. De Garnizoenskerk, Smederij Verhoeven, het Raadhuis, het Philips van Kleefbolwerck, het Leerlooierijhuisje, molen de Nijverheid en de tuinhuisjes bij het R.K.-kerkhof waren open voor bezoekers.

 Overlijden Wim van de Kamp

Wim van de Kamp is op 18 februari 2018 overleden. Hij is sinds 2010 een aantal jaren stadsgids geweest.