Jheronimus Bosch Lezing door Luuk Hoogstede

 

jb1Vrijdag 13 november vertelt de uit Ravenstein afkomstige Luuk Hoogstede over zijn werk in het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) met als thema: ‘Jheronimus Bosch: onderzoek en restauratie. Beeldbepalende veranderingen in de ruim 500 jaar oude schilderijen als gevolg van de tand des tijds en menselijke ingrepen’.

De lezing kunt u bijwonen in de Garnizoenskerk van Ravenstein, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro incl. drankje na afloop.Deze lezing wordt georganiseerd door de Stichting Cultuur Ravenstein. Aanmelding per e-mail naar:  secretariscultuurravenstein@gmail.com.

 

Hoogstede (Ravenstein 1981) beleeft de droom van elke kunstrestaurator. In Venetië werkt hij als wetenschapper én ambachtsman mee aan het wereldomvattende project over Jheronimus Bosch. ‘We kunnen er nu eindelijk achter komen hoe uniek Bosch eigenlijk is’, aldus Hoogstede.

Daar vindt de restauratie plaats van drie Bosch schilderijen, waarna de panelen in 2016 hun plek krijgen in de grote overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch in zijn geboortestad

‘s-Hertogenbosch, ter gelegenheid van zijn vijfhonderdste sterfjaar.

Als kunsthistoricus en onderzoeksrestaurator bestudeert Hoogstede in het BRCP onderzoeksteam het oeuvre van Jheronimus Bosch. De schilderijen worden op locatie onderzocht en gedocumenteerd. De door Bosch toegepaste materialen en technieken en de toestand van de schilderijen worden in kaart gebracht en de resultaten gepubliceerd in 2016.

 

jb2‘Tot nu toe hebben we aan elk schilderij dat we onderzocht hebben iets nieuws ontdekt’.

Een van ’s werelds panelenrestauratoren Roberto Saccuman zegt in het Radboud Magazine van september 2013: ‘Wat Hoogstede bijzonder maakt, is natuurlijk de passie, maar het is vooral ook zijn kennis en zijn oog. Die versterken elkaar. Omdat hij zoveel weet, ziet hij meer’.

 

Jongensdroom

Al voor Luuk kunstgeschiedenis ging studeren aan de Universiteit van Nijmegen (MA in 2004, cum laude), wist hij dat hij het restauratievak in wilde. Na de opleiding van schilderijenrestaurator aan de SRAL in Maastricht en stages bij het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum nam zijn jongensdroom een hoge vlucht, toen hij in 2009 een prestigieuze fellowship bemachtigde voor het Metropolitan Museum of Art in New York, als enige Nederlandse restaurator ooit. Een jaar later werden Hoogstede en twaalf andere buitenlandse restauratoren door de Amerikaanse Getty Foundation geselecteerd om in de leer te gaan bij de experts op het terrein van de restauratie van schilderijen op houten panelen, die wereldwijd op twee handen te tellen zijn.

Momenteel is Hoogstede verbonden aan de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) in Maastricht en specialiseert zich in de restauratie van schilderijen op paneel. In 2013 kreeg hij een beurs van het Gieskes Strijbis Fonds voor zijn Bosch onderzoek en restauratiewerk met het doel hierop te promoveren tot doctor (PhD).