Dieden

De voormalige gemeente Dieden, Demen en Langel ligt aan de Maas, tussen Ravenstein en Megen in. Ten zuiden grensde de gemeente aan Deursen en Denneburg. Heel lang geleden was Dieden een eigen heerlijkheid welke behoorde bij het land van Maas en Waal in de provincie Gelderland. In 1814 werden de drie dorpen tot één gemeente samengevoegd. Het totale aantal inwoners schommelde sindsdien, net als in de eeuwen daarvoor, rond de 500. Dat was op den duur toch te weinig voor een zelfstandige gemeente. In 1923 werd de gemeente Dieden, Demen en Langel dan ook opgeheven en bij Ravenstein gevoegd.

Heemkundekring land van Ravenstein, foto met molen
Heemkundekring land van Ravenstein, Ravenstein

De naam
De oudere vormen van Dieden waren Dichden, Diechden, Diegden en Dieten. Het element ‘Dich’ is hetzelfde als ‘dic’ ofwel dijk. Het element ‘den’ betekent “een bewoonde plaats”. Dieden betekent dus een bewoonde plaats aan de dijk.

Bijzondere gebouwen
Dieden bezat ten westen van het dorp, in een bocht van de Maasdijk, een kasteel dat rond 1876 is gesloopt. De grachten, het bruggenhoofd, een veeschuur en een gedeelte van het koetshuis zijn nog de overblijfselen van Het Huis. Vanaf het nu nog zichtbare bruggenhoofd liep een laan naar het eerste huis van het dorp aan de dijk. Dat huis staat bekend als de rentmeesterij. Hoog boven de huizen uit torent de molen Stella Polaris (latijn voor Poolster) uit 1865. De Diedense kerk uit de 11e/12e eeuw was toegewijd aan de H. Laurentius. Het gebouw kwam vanaf 1614 in protestantse handen. Van 1648-1795 kerkten de katholieken dan ook in Demen. De voormalige Hervormde kerk is allang niet meer liturgisch in gebruik. Er heeft een tijdlang een kunstenaarsatelier (pottenbakker) in gezeten, daarna was het kerkje bergruimte voor een autohandel. Nu wacht het gebouw op restauratie.

Meer Dieden
Dieden, Demen en Langel in vroeger tijden (bhic)

Heemkundekring land van Ravenstein, zwartwit foto ruïne
Laurentiuskerk omstreeks 1950
Scroll naar boven