Kunst in de straat

Heemkundekring Land van Ravenstein, kunst in de straat

Afbeelding 86

Wanneer we terugkijken naar de 17e eeuw (de Gouden Eeuw) in Holland zien we 2 belangrijke kenmerken: de grote rijkdom bij een groep mensen en de bloei van met name de schilderkunst. Op het eerste gezicht lijken deze 2 kenmerken niet direct met elkaar verband te houden. Toch is dat wel zo. Juist de rijken konden zich kunstwerken veroorloven. Tegelijkertijd konden ook de stadsbesturen van de rijke handelssteden nieuwe, rijkversierde stadhuizen laten bouwen. Een bloeiende kunst heeft dus wel degelijk te maken met de mate van welvaart.
Ook in het Europa van de tweede helft van de twintigste eeuw was de welvaart tot grote hoogte gestegen. En net als in de 17e eeuw hield de ontwikkeling van de kunst gelijke pas met de welvaartsstijging.

Ook in de voormalige gemeente Ravenstein steeg de welvaart vanaf 1950 langzaam en daarmee de belangstelling voor kunst. In het straatbeeld verschijnen er kunstwerken, vaak gemaakt door plaatselijke kunstenaars.
In Herpen komt de zwaan op een voetbal in de Rogstraat. De zwaan is het symbool uit het wapen van de Heren van Herpen. Het beeld “De Non” krijgt een plaatsje vlakbij het voormalige klooster in het Kerkpad. Het beeld symboliseert 100 jaar Franciscanessen in Herpen. Op de hoek Rogstraat – Schoolstraat staat het beeld “De Uperman”. Het beeld symboliseert het beroep van bouwvakkers, die in Herpen talrijk aanwezig zijn.
In Ravenstein vinden we het beeld van de pratende vrouwen; in de volksmond de kletswijven genoemd. Het beeld kreeg een plaatsje bij de ingang van het stadje, op de hoek van de Stationssingel en de Landpoortstraat.
Aan het pleintje van het gebouwencomplex de Bulk verfraait een beeldje van Jan Klaassen het straatbeeld. Het herinnert aan de uitvoeringen van het Totaal Theater Festival in de jaren negentig. Op het pleintje aan de Kasteelseplaats staat het beeld “De Valk”. Het herinnert aan 10 jaar De Valkenburcht. Tot slot het beeld “Vogel” op het terrein van de middelbare school aan de Middingstraat.

Heemkundekring Land van Ravenstein, kunst in de straat

Afbeelding 87

Heemkundekring Land van Ravenstein, kunst in de straat

Afbeelding 88

In Demen staat het beeld “water, wind, waakzaamheid”, van mensen in een storm (afb. 87.). Het symboliseert de strijd van de mens tegen de natuur. Het beeld is onthuld op 17 juni 2000.

In Huisseling staat het beeld “De Jongeling van Huisseling” op de hoek van de Grotestraat met de Hamstraat.

In Overlangel staat aan de Brinkstraat het kunstwerk “ ontdekkende kinderen” uit 1995 (afb. 86.).

In Keent staat het monument “vliegveld Keent” aan de Zuijdenhoutstraat. Het herinnert aan de luchtbrug van de geallieerden op 26 september 1944.

In Koolwijk (op de Kolluk) werd in 2007 het kunstwerk “De Kolluk in beeld” onthuld dat de gemeenschap van de Koolwijkers symboliseert (afb. 88.).

Scroll naar boven