Landbouw/Industrie

Elemans, H. Honderd jaar de hand aan de ploeg, NCB/Ravenstein-Herpen, 1897-1997 Ravenstein, 1997 Een brede geschiedenis van landbouw en veeteelt in het gebied, van de NCB en van organisaties, zoals zuivelfabriek, eierbond, fokvereniging, brandverzekering en bank. Door een betrokkene, die jarenlang de NCB en de gemeente Ravenstein bestuurde. Oss
Van Berkel, Th. Lage Maaskant : Sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied ten noorden van Oss Den Haag, 1984 Beschrijving van een gebied ten westen van Ravenstein (Berghem, Haren, Macharen, Oijen) waarin een toeneming van de intensieve veehouderij wordt voorspeld. BHIC
Dekker, J. Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-195 Middelburg, 1996 Grondig wetenschappelijk werk met alle plaatselijke zuivelfabrieken en de maatschappelijke en sociaal-economische  achtergronden Oss
Crijns, A./Kriellaars, F. Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885 Tilburg, 1987 Zoveel mogelijk informatie stond voorop, aldus de auteurs. Veel gegevens dus over o.a. grond, mest, veestapel, bedrijfsvoering, tienden, boerengebruiken. Ook over de klei van het Maasland. Oss
Crijns, A./Kriellaars, F. Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1885-1930 Tilburg, 1992 In dit deel ook aandacht voor de landbouwcrisis, de boerenbond en coöperaties, ruivelverkaveling en waterstaat. Oss
  Ravo Ravenstein, 1951 Fotokopieën van jaarverslagen (1941-1950) en artikel in vakblad over 75 jaar Ravo. Oss
  Levensbericht van een mulder : Meulemans 1864-1964 Amsterdam, 1964 Overdruk van een (gesponsord?) artikel in het vakblad De Trogge (Centr. Veevoeder Instituut); 40 paginas’A4 met zwart-wit foto’s. Oss
Van Velthoven, H. Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart 1850-1920 Nijmegen, 1963 Opsomming van plaatsen en hun fabrieken, waaronder Oss dat werk bood en melk en varkens uit de omgeving verwerkte. Schoenfabriek, molen en smederij in Ravenstein ook genoemd. Oss
Seelen, J./Vogel, A. De geschiedenis van het leerlooien in Noord-Brabant Tilburg, 1986 Vooral een boek met foto’s, voornamelijk uit Rijen. Met lijst van leerlooijerijen en lederfabrieken in 1891 (3 in Ravenstein), 1929-30 (1), 1945 (1) en 1986. BHIC
J.C. Westermann De rekeningen van de landsheerlijke tollen in Gelderland 1394-1395 Arnhem, 1939 Lijsten van schepen die Ravenstein passeerden met o.a. kolen, kalk, hout, zout en granen. Oss