Leden

Lidmaatschap
De jaarlijkse contributie voor gewone leden bedraagt 15 euro per lid. Indien er meer dan één lid op hetzelfde adres woont, bedraagt de contributie voor de eerste persoon 15 euro en voor de andere(n) 10 euro per jaar.
Voor de jeugdleden geldt dezelfde regeling, maar het contributiebedrag is de helft van het contributiebedrag van gewone leden.
Indien men meer informatie wenst over het lidmaatschap of men wel zich daadwerkelijk als lid aanmelden kan men zich wenden tot een van de bestuursleden via de contact pagina.