Lezing architectuur

Op zaterdagmiddag 20 april hield bouwhistoricus Geert van Boxtel een lezing over de wijze van ontstaan
van verschillende steden in de lage landen. Na de pauze besteedde hij aandacht aan de constructie van
15e, 16e en 17e eeuwse huizen. De lezing is zeer positief ontvangen: Geert heeft met verve veel informatie
helder overgebracht.