Expositie over opgraving Voorburcht

De tentoonstelling met vondsten van de opgraving op het terrein van de voormalige Mariaschool is nog tot 7 december gratis toegankelijk in het Raadhuis, in de weekenden van 12.00 tot 16.00 uur.

 

voorburgtIn de eerste helft van 2014 heeft onderzoeksbureau BAAC onderzoek verricht n op het terrein van de voormalige Mariaschool in Ravenstein. Dit gebouw moest plaats maken voor een appartementencomplex met parkeerkelder. Vooraf was bekend dat hier ooit de voorburcht lag van het Kasteel van Ravenstein. Na de sloop bleek dat de fundamenten van gebouwen die op de voorburcht hadden gestaan nog bijzonder goed bewaard waren gebleven.

De voorburcht was aan drie zijden omgracht. Aan de vierde zijde bevindt zich de nog bestaande Kasteelse poort. Op het omgrachte terrein troffen de archeologen resten van 600 jaar bebouwing aan. De oudste fase dateert uit de 13e eeuw en bestond uit een houten gebouw dat enkele malen herbouwd is.

Na een grote brand ergens aan het eind van de 13e of begin van de 14e eeuw is men overgegaan op het bouwen in baksteen. Uit deze periode dateren de funderingen van een L-vormig gebouw. Het gebouw had een leemvloer en stookplaats. Halverwege de 16e eeuw is de gracht gedempt. Uit de periode daarna is beerput gevonden, waarin onder andere een groot aantal complete, aardewerken potten lagen, en de resten van stallen en een bakkerij.

Ook stond hier de  tiendschuur van het in 1762 gebouwde Rentmeestershuis. Rond 1920 heeft dit gebouw plaatsgemaakt voor de Mariaschool, die de geheimen van de voorburcht dus onverwacht goed  heeft beschermd.