Lijst met de 12 kernen

Dit betreft de index van de 12 kernen van de voormalige gemeente Ravenstein welke vanaf 1 januari 2003 onderdeel uitmaken van de gemeente Os.
Per kern is een beschrijving gegeven van de ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste gebeurtenissen.