Moeder Anna op de Koolwijk

Moeder anna op de koolwijk

Afbeelding 16

Een van de jaartallen die uit de geschiedenisles het best bleef hangen, was 1500: Karel V geboren. Hij bestuurde later een gigantisch rijk: hij was keizer van Duitsland; heer der Nederlanden (het huidige België en Nederland) en koning van Spanje waartoe ook Zuid-Italië en de Spaanse kolonies in Midden en Zuid Amerika behoorden. Om dat enorme rijk te kunnen besturen was het voor hem van groot belang, dat er eenheid en rust in zijn rijk was. En daar ontbrak het aan. De Nederlanden bestonden uit 17 gewesten met elk hun eigen bestuur en wetgeving. Bovendien was er steeds meer kritiek op de kerk waardoor Karel V vooral in Duitsland grote moeite had om de eenheid te bewaren. Karel zelf was een gelovig man en zoals in zijn tijd gebruikelijk was, eiste hij van zijn onderdanen eveneens het katholieke geloof.

Hoewel het Land van Ravenstein toen al in handen was van de Duitse heren van Kleef, was er geen enkele discussie over het geloof in deze omgeving. Ook de heren van Kleef waren katholiek en dus… Filips van Kleef  liet in de kerk van Herpen plafondschildering aanbrengen op het priesterkoor inclusief zijn wapen (afb 16.).

Op de Koolwijk werd omstreeks 1525 een kapel gebouwd. Waarschijnlijk vond de nederzetting zichzelf belangrijk genoeg om een godshuis te bouwen. De kapel werd gewijd aan St. Anna, de moeder van Maria (afb. 17.). St. Anna wordt tot op de dag van vandaag nog vereerd. Zij zou de huwbare vrouwen aan een man kunnen helpen.

De kapel zelf heeft een laat-Romaanse bouwstijl. De ramen zijn klein; de pilaren in verhouding zwaar; het plafond is een tongewelf en het geheel heeft een geringe hoogte. Met name in de 17e en 18e eeuw zou de  kapel een bijzondere plaats voor gelovigen uit de wijde omgeving innemen (zie venster 13).

 

Meer info: Omroep Walraven uitzending 2-9-2009.

Heemkundekring Land van Ravenstein, moeder anna op de koolwijk

Afbeelding 17

Scroll naar boven