Monumenten in Ravenstein

De Sint Lucia Kerk op een gravure uit 1741 van Hendrik Spilman.
De Sint Lucia Kerk op een gravure uit 1741 van Hendrik Spilman.

Sint Luciakerk

De katholieke Sint Luciakerk is in 1735 gebouwd in de stijl van de Duitse barok. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien Ravenstein bezit was van een Duitse vorst en Jezuïeten uit Duitsland de parochie bedienden. Deze barokstijl is uniek voor Nederland. Het is een gebouw van baksteen op een vierkante plattegrond met een koepelgewelf en een achthoekige toren.
Ook de financiering van de bouw is uniek te noemen, namelijk door middel van een loterij. Het initiatief hiervoor kwam van Johan van Willigen, advocaat-fiscaal (officier van justitie) in het Land van Ravenstein. Zijn grafsteen ligt vóór in de kerk.

Bij de inrichting van de kerk is veel geld uitgegeven voor beeldhouwwerk en edelsmeedkunst.
Een voorbeeld daarvan is het rijkversierde altaar van de Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven. Hij sneed ook de houten beelden van de vier kerkvaders aan beide zijden van het tabernakel. De ronde preekstoel dateert van 1737. Twee objecten in de kerk zijn van oudere datum en komen van elders: het Mariabeeld op het linker zij-altaar van circa 1500 en de middeleeuwse hardstenen doopvont, afkomstig uit de kerk van Neerlangel.
Onder de vloer van de Sint Luciakerk bevindt zich een crypte, een overwelfde kelder met aan weerszijden 38 grafplaatsen. Deze waren tot 1828 in gebruik. In 1990 zijn de graven dichtgemetseld.

Hervormde Kerk (Garnizoenskerk)

Hervormde Kerk in gotische stijl; de houten kap binnen en het kabinetorgel
Hervormde Kerk in gotische stijl; de houten kap binnen en het kabinetorgel

.
De Hervormde kerk is in 1641 voor het garnizoen uit de Republiek dat in Ravenstein was gelegerd. De bouwstijl van de kerk is “archaïserend-gotisch”, dat wil zeggen in de stijl van gotiek uit eerdere eeuwen. De voorgevel wordt door steunberen in drieën geleed en heeft blinde ramen. De ruiten zijn in 1732 dichtgemetseld omdat ze voortdurend werden stukgegooid. De breedte van de royale hoofdingang werd bepaald door de brandspuit, die hier tot 1778 stond geparkeerd.
De kansel is van 1644. Het koorhek is in 1659 vervaardigd door de Ravensteinse schrijnwerker Christiaan Martens van Gent. Het Tiengeboden-bord is een gift van de Staatse gouverneur Johan baron van Merode, commandant van Ravenstein. Het draagt zijn wapen en is in 1648 vervaardigd door J. Van Gendt.
Het orgel is een instrument van Gotlieb Heyneman. Het is verwant aan de destijds populaire kabinetorgels. Het verschil is de afwezigheid van deuren, waardoor het eigenlijke kabinetorgel in gesloten toestand niet als orgel herkenbaar is.
(Gegevens ontleend aan de website www.protestantsekerkravenstein.nl)

Leerlooijerijhuisje

Leerlooierijhuisje
Leerlooierijhuisje

In juli 2009 is in Ravenstein het gerestaureerde leerlooierijhuisje aan de stadsgracht geopend. Dit is het laatste overblijfsel van de voormalige ‘Stoom en Schoenlederfabriek Firma Ignaat Suermondt’. Beneden in het huisje werden de huiden voorbewerkt. Het looien vond plaats in een stenen aanbouw, waar ook de looikuip was te vinden. Op de eerste verdieping van het houten gebouw werden de gelooide huiden gedroogd. De leerlooierij was op deze plek vijf jaar in gebruik. Daarna was het een groot aantal jaren tuinhuis met stadstuin van een aantal families in Ravenstein. Nu is het een klein museum gewijd aan de leerindustrie in Ravenstein.
(Informatie van: www.leerlooijerijravenstein.nl)

Stellingmolen ‘De Nijverheid’

molen
Stellingmolen 'De Nijverheid"

‘De Nijverheid’ is een hoge ronde stenen korenmolen (met een houten omloop of stelling) die in 1857 werd gebouwd ter vervanging van een standerdmolen (molen op een voetstuk) waarvan de geschiedenis tot de Middeleeuwen teruggaat. De molen staat op het voormalige bastion ‘Utrecht’. Van de stadsmuur en het bastion is geen metselwerk behouden maar de aarden vulling van het bastion vormt de berg waarop de molen staat. De molen is met zijn hoogte van 30 meter de hoogste molen van Noord-Brabant. In de molen wordt het milieuvriendelijk geteelde “spelt” gemalen.
(zie ook: www.molenravenstein.nl)

 

.
Kasteelse Poort en huis

Kasteelse poort
Kasteelse poort

Het huis is het oudste bouwwerk van Ravenstein, daterend uit de 14e eeuw. Het functioneerde als eerste huis voor de heer van Ravenstein toen het kasteel werd gebouwd. De poort was onderdeel van de eerste vestingwerken uit het begin van de 16e eeuw. De poort en het huis zijn in de 18e eeuw vergroot. Dat is te zien aan verschillende soorten steen in de poort en de donkere pannen op het dak. In de eerste helft van de 19e eeuw bewoonde dominee Stephanus Hanewinkel dit huis.

 

.

.
De Maaspoort

maaspoort
Maaspoort

De Maaspoort is van origine middeleeuws en is versterkt in 1521-1522. De poort is voorzien van een tongewelf. Vanuit de ramen boven de poort (aan de stadszijde) werd van 1729 tot 1783 het winnende lot van de Ravensteinse loterij bekendgemaakt. De opbrengst van de loterij was bestemd voor de bouw van de St. Luciakerk en later voor tal van andere zaken

 .

.
.
.
Stadsherberg De Keurvorst

Stadsherberg de Keurvorst
Stadsherberg de Keurvorst

Bestaat uit twee panden die zijn samengevoegd. Oorspronkelijk stond hier ‘De Roskam’, een herberg met een uitspanning voor twaalf paarden. De huidige naam De Keurvorst dateert van 1793. De naam komt van de Duitse vorsten die Ravenstein in de 17e en 18e eeuw bestuurden. Destijds kwamen ambtenaren in het land van Ravenstein hier bijeen. Later werd De Keurvorstt een pleisterplaats voor handelaren, notabelen, verenigingsbesturen, biljarters, schakers enz.

 

 

 

Huis met trapgevel (Nieuwstraat 2)

trapgevel
Huis met de trapgevel

Dit waren twee panden met achter twee schuren. Het linker deel (met trapgevel) dateert van 1621 (met houtconstructie uit de 16e eeuw). Het gebouw was tussen 1650 en 1813 brouwerij ’t Anker, daarna mouterij (bewerking van gerst als grondstof voor de bierbrouwerij). In de voorgevel zijn latere andere ramen aangebracht en er is toen ook een andere soort baksteen tussen gemetseld. In dit pand woonde Aldegonda (Gontje) Nienhuis, die in 1935 het eerste vrouwelijke raadslid in Ravenstein werd. Zij woonde er met haar zussen Gradeke en Johanna.

 

 

 

 

Meer informatie over de rijksmonumenten in Ravenstein vind je via de wikipedialijst:
Als je klikt op het nummer van het pand krijg je de beschrijving in het Monumentenregister.