Onderwijs voor de elite

Heemkundekring Land van Ravenstein, Onderwijs voor de elite

Afbeelding 27

De uitvinding van de boekdrukkunst wordt zowel aan Johannes Gutenberg als aan Laurens Janszoon Coster toegeschreven. Wie het ook is geweest, de gevolgen van deze uitvinding waren enorm. Informatie kon voortaan snel verspreid worden en was bovendien om verspreid te worden niet meer zo afhankelijk van een klooster. Mede daarom kon Maarten Luther een enorme aanhang in korte tijd opbouwen.

Ook het onderwijs had baat bij de uitvinding. Lesboeken kwamen ter beschikking en waren ook niet meer “gecensureerd”  door de kloosterlingen. Daarmee kreeg de wetenschap de wind in de rug. Toch waren het nog steeds vaak de kloosterorden die het onderwijs verzorgden.

In Ravenstein werd door de omstreeks 1633 in Ravenstein neergestreken Jezuïeten in 1752 de Latijnse School opgericht. De stichting werd ingegeven als reactie op de stichting van een Gymnasium door de Kruisheren in Uden. Tegenover hun klooster in de St. Luciastraat bouwden zij hun Latijnse School  (afb. 27.).

Omdat de voertaal in het onderwijs Latijn was kreeg het onderwijs en daarmee de school deze naam. Maar niet alleen kloosterlingen gaven er les. Ook leken werden aangetrokken. Zij werden gehuisvest in de Marktstraat (met de achterkant aan de Brouwerijstraat). De Ravensteinse Latijnse school kende bloeiperioden waarin ook de studenten van ver buiten de stad kwamen. Ook zij moesten gehuisvest worden. Men besloot aan de achterkant van de woningen van de docenten, een onderkomen aan te bouwen. Zo kon de docent ook buiten schooltijd een oogje in het zeil houden op het doen en laten van de student. Nu nog is in de indelingen van deze huizen tussen Marktstraat en Brouwerijstraat het onderkomen van docent en student te herkennen.

Toen omstreeks 1860 de verwachting leefde, dat de spoorlijn van ’s Hertogenbosch naar Nijmegen via Grave zou gaan lopen, was dat voor de Jezuïeten een van de redenen om hun school in 1878 naar Grave te verhuizen. Het gebouw bleef nog tot aan het begin van de twintigste eeuw bestaan. Toen moest het plaats maken voor het raadhuis dat op zijn beurt weer in 1975 plaats maakte voor het gemeentekantoor. Bij het ontwerp van dat gemeentekantoor besloot men uit te gaan van het gebouw van de oude Latijnse School.

Tegenwoordig zijn er appartementen in gehuisvest.

Scroll naar boven