Bestuur

Het bestuur van de vereniging initieert activiteiten die binnen de doelstelling van de vereniging vallen en geeft in bestuurlijke zin leiding aan alle activiteiten van de vereniging.
Zij onderhoudt contact met de werkgroepen van de vereniging, maar ook met heemkunde gerelateerde instellingen.
Het bestuur onderhoudt contacten met overheidsinstanties.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter                      Roel Augusteijn       
Secretaris                      Aad Vernooij                    secretaris@heemkunderavenstein.nl
Penningmeester         Ton van den Bergh          penningmeester@heemkunderavenstein.nl