Paulus Bongaerts

Bongaerts (Paulus), geb. 27 Maart 1831 te Ravenstein, trad 28 Sept. 1848 in de Sociëteit van Jezus, was gedurende eenige jaren werkzaam in ’t seminarie Kuilenburg en sleet de laatste dagen van zijn in Den Haag, waar hij 5 Maart 1867 overleed. In weerwil van een uiterst zwakke gezondheid schreef hij: Leven van den gelukzaligen Petrus Canisius, van de Sociëteit van Jezus, door pater E. Seguin S.J. in ’t Hollandsch overgezet, vermeerderd en verbeterd, 2 dln. ‘s-Gravenh. 1865; De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje. Hare geschiedenis, in verband met de lotgevallen der katholieke godsdienst en der werkzaamheid der sociëteit van Jezus in en om ‘s-Gravenh., Den Haag 1866, benevens een aantal artikelen, meest van geschiedk. aard in de ‘Katholieke Nederl. stemmen.’

bron: dbnl.nl