Religieuze geschiedenis

Gribnau,Tom e.a.

Martiaal en theatraal, De jezuïeten in Ravenstein (1643-1772), Inleiding en vertaling van de jaarbrieven,

Ravenstein 2019

Een bijzondere bron van informatie over het religieus leven in de 17e en 18e eeuw in Ravenstein. Met een degelijke inleiding en een deskundige vertaling.

Bibliotheek Ravenstein

 

Van Dijk, R. (red,) Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982 Tilburg, 1982 Bundel met bijdragen over de Moderne devotie, de geschiedenis tot 1840 en daarna tot 1960, de statuten, de relatie met de omgeving (‘gering” aldus J. Sluyters), het gebouw (H. Buijks), de laatgotische beelden en de orgels. BHIC
Tummers, H. (red.) Priorij Soeterbeeck te Deursen Nijmegen, 2000 Boekje met artikelen over het klooster, de inventaris en de bouwgeschiedenis tot de overname door de Radboud Universiteit. BHIC
Kienhorst, A. e.a Rijkdom in eenvoud : laatmiddeleeuwse handschriften uit klooster Soeterbeeck. Nijmegen, 2005 Korte beschrijvingen van 46 laatmiddeleeuwse (muziek)handschriften, ondergebracht in de Bibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen. RHCE
J.Klink Verhalen in glas in lood Ravenstein, 2013 Serie boekjes met prachtige foto’s (Edward Aghina) van de kerkramen in o.a. Deursen, Demen, Herpen, Huisseling, Neerloon, Ravenstein  Oss
Van Miert, L. Velp. De Jezuïeten te Grave en in het Land van Ravenstein Grave, 1914 Beknopt, helder overzicht van de geschiedenis van de Jezuïeten, vooral in Ravenstein, tussen 1629 en 1865. Overdruk uit 1980 van serie artikelen uit de Graafsche Courant. BHIC
Van Miert, L. Het schooltheater van het Gymnasium Aloysianum te Ravenstein 1922-1923 Artikel in Bossche Bijdragen (V, p. 170-186) met een lijst van alle toneelstukken tussen 1754 en 1817. BHIC
Van Antwerpen, P. Henricus van der Velden : 1798-1857 ; kerkvoogd, Apostolisch Vicaris van Ravenstein en Megen Boekel, 2005 Beknopte biografie van de man die korte tijd de leiding had over de dekenaten Ravenstein, Megen en Grave. Ook met de theologische hogeschool in Huisseling en de overgang naar het nieuwe bisdom Den Bosch. BHIC
Galama, S. Henricus van der Velden (1798-1857) 1962 Levensbeschrijving in tijdschriftartikel: Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der minderbroeders, dl. 13, 1962, p. 340-353. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Smits, J. (red.) Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant Alphen (G.), 2010 Alle kloosters in Noord-Brabant uitvoerig beschreven. BHIC
Van Laarhoven, J. Kloosters in Brabant s-Hertogenbosch, 1977 Kort overzicht (48 pag. A4) van de geschiedenis van de kloosters internationaal en in de provincie en een chronologisch overzicht van alle kloosters die  tot 1800 zijn gesticht. BHIC
Arendsen, M. e.a. Langs kloosters in Noordoost-Brabant, de oudste kloosters van Nederland Sint Agatha, 2011 Beknopte (toeristische) gids met de geschiedenis van de kloosters in Megen, Haren, Ravenstein, Velp, Boxmeer, Uden, Boekel en Gemert. BHIC
Van Liebergen, L. (red.) Waer een paradis, Kloosterleven in Brabant na de Reformatie Uden, 1987 Tentoonstellingscatalogus met religieuze kunst en beschrijving van de kloosters die in het Land van Ravenstein (en Megen/Velp) ontstonden tijdens en na de 80-jarige oorlog. BHIC
Van Liebergen, L. e.a. Beelden in de abdij, Middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het Hertogdom Brabant Uden, 1999 Tentoonstellingscatalogus. De beelden in de context van de geschiedenis van Noord-Brabant en het klooster Marie Refugie in Uden. Met o.a. de Meester van Soeterbeeck en de bijdrage van het Ravensteinse loterijfonds aan het klooster in Uden. BHIC
Van Liebergen, L. e.a. Deftige devotie Uden, 2003 Over religieuze objecten die bij hoogtijdagen werden geschonken. Bijdragen over deze rituelen, de schenkers en stichters,  grafmonumenten en catalogus met beelden uit het Museum in Uden. BHIC
Van Liebergen, L./Hagen, J. Modeste Barok, Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw. Uden, 1994 Kerkelijke kunst in (Oost)-Brabant, waaronder het werk van Petrus Verhoeven uit Uden, bekend van de Luciakerk in Ravenstein. BHIC
Bannenberg G./Frenken, A. De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdiakenaat Kempenland – Deel I Nijmegen, 1968-70 Lijst van parochies/kapellen in het bisdom Luik, waaronder Ravenstein en omliggende gemeenten. Korte notities (in het Latijn) over betalingen, huwelijken, celibaatskwesties enz. BHIC
Van der Heijden, W. Overdenkende de broosheid des levens… : Testamentenonderzoek naar religieuze mentaliteitsveranderingen in twee Brabantse enclaves: Gemert en het Land van Ravenstien, 1662-1794 Lieshout, 1988 Onderzoek op basis van testamenten (1299 uit het Land van Ravenstein) waarin giften werden nagelaten aan bedevaartsplaatsen kloosterorden en liefdadigheid. BHIC
Brakkee, C. De theologische hogeschool van Huisseling : Omstreeks 1799 tot 1824 1973 De school was een ‘eenmanszaakje” volgens de auteur. Ze werd na het overlijden van pastoor Ruys, die de lessen gaf, opgedoekt. Overdruk uit Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, Jaargang 15-1973-1 BHIC
Frenken, A. Om de kerkelijke jurisdictie in het Graafschap Megen en het Land van Ravenstein 1965 Over het conflict tussen de keurvorst en bisdom Luik met de bisschop van Den Bosch (1625-1637). Met de officiële brieven in het Latijn en in het Frans. Overdruk van tijdschriftartikel (65 pag.). BHIC
Frenken, A. Conflict tussen paters kapucijnen en franciscanen in het Land van Ravenstein, 1633-1636 1969 Ruzie tussen de paters in Velp en Grave, die uitmondt in correspondentie van de keurvorst met kerkelijke autoriteiten. Overdruk van tijdschriftartikel (30 pag.) BHIC
Munier, W. Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801) + (1801-1821) Assen/Maastricht, 1991 Onder welk bisdom viel het Land Van Ravenstein? was jarenlang de vraag. Die jurisdictie komt o.a. in deze publicatie aan de orde. BHIC
Bijsterveld, A-J. Laverend tussen kerk en wereld : de pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 Amsterdam, 1993 Omvangrijke studie naar de praktijk van de zielzorg. Met uitvoerige beschrijving van de beschikbare bronnen, lijsten van de parochies en biografische aantekeningen van ruim 3000 pastoors (in afzonderlijke bijlagen). BHIC
Monteiro, M./Rooijakkers, G./Rosendaal, J. De dynamiek van religie en cultuur : geschiedenis van het Nederlands katholicisme Kampen, 1993 Bundel artikelen over o.a. devotionalia (beelden, bidprentjes) in het Land van Ravenstein (G. Rooijakkers) en de strijd tussen gereformeerde en katholieke schoolmeesters in de 17e/18e eeuw (H. Rosenboom). BHIC
Van Essen, P. Voor Paus en Koning; Een korte geschiedenis van de Nederlandse zouaven, 1860-1870 1998 Beknopt (68 p.) maar degelijk en objectief overzicht van de zouaven en hun historische context (de emancipatie van de r.k.-kerk als voedingsbodem). Ignace Wils uit Rotterdam (sic!) genoemd. Oss
Wils, Ign. Uit den Zouaventijd, Ignace Wils, kolonel-commandant van het bataljon der carlistische zouaven Uitgeest, 1930 Levensbeschrijving (“Met eerbied gedenken wij deze mannen”) door een nazaaat van Ignace Wils en zijn broer August, o.a. op basis van de brieven die zij aan familie schreven.  Interessant zijn de lijsten van zouaven uit Nederland die in Italië omkwamen. Oss
Bosman, Th./Stevens, F. Regionale en sociale afkomst van Belgische en Nederlandse zouaven 1980 Overdruk uit het Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, nr XXIII-8, dec. 1980  Oss